Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ - Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016Πηγή

Σχόλιο: Ἐπιτέλους ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης ἀποφάσισε νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου (ὅπως χρόνια παρακαλούσαμε). Τὴν ἀνάλυση τοῦ ἐν λόγῳ Κανόνα τὴν ἐνέταξε στὰ μαθήματα ποὺ κάνει στοὺς πιστοὺς τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης.


Στὸ πρῶτο εἰσαγωγικὸ μάθημα, λοιπόν, ἀναφέρεται στοὺς σύγχρονους Ἐπισκόπους (Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο καὶ Φλωρίνης Αὐγουστῖνο Καντιώτη) ποὺ προχώρησαν σὲ Διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ Πατριάρχη Ἀθηναγόρα, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες, ὅπως ὁ ἅγιος Παΐσιος ποὺ πρωτοστάτησε στὴν διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ Ἀθηναγόρα.


Δηλώνει δέ, ὅτι σήμερα ἔπρεπε δέκα φορὲς νὰ εἴχαμε κόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ Βαρθολομαίου, ἀφοῦ αὐτὰ ποὺ κάνει εἶναι πολὺ χειρότερα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ ἔκανε ὁ Ἀθηναγόρας.


Ἀναφέρεται ἐπίσης καὶ στοὺς συγχρόνους κληρικοὺς ποὺ
συνέγραψαν βιβλία καὶ ἀναλύουν τὸν ΙΕ΄ Κανόνα, ὅπως τὸν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τὸν π. Θεοδώρητο Μαῦρο, τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ τὸν π. Βασίλειο Παπαδάκη.


Ἐλπίζουμε ὁ π. Θεόδωρος (ὡς Πατρολόγος καθηγητής), ὁ ὁποῖος ἤδη στὴν εἰσαγωγὴ ἐπεσήμανε τὴν δυσκολία τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ, νὰ παρουσιάσει τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν Ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴν Διακοπὴ Μνημοσύνου, ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ διαφέρει ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῆς ἴδιας τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, γιὰ τὸ θέμα τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν πιστῶν ἀπὸ κάθε εἴδους αἱρετικό.


Εὐχόμαστε νὰ τὸν φωτίσει ὁ Θεός, ὥστε νὰ ὀρθοτομήσει τὸν λόγον τῆς Ἀληθείας στὰ ἑπόμενα μαθήματα.
"Πατερικὴ Παράδοση", 

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top