Στη σημερινή μας επιφυλλίδα θα σχολιάσουμε ορισμένες τεχνοκρατικές πλευρές και παράδοξα, που αφορούν τη διάρθρωση του δημοσίου χρέους της Ελλάδας. Τα ποσοτικά δεδομένα που θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυσή μας, προέρχονται από τον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό (ΓΚΠ) του 2017 και πιο συγκεκριμένα από τον συνοδευτικό τόμο, με τίτλο «Ισολογισμός και Λοιπές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015». 
Λαμβάνουμε ως έτος αναφοράς το 2015, γιατί το σύνολο των δημοσιονομικών μεγεθών σαν το δημόσιο χρέος, είναι οριστικοποιημένα και άρα γνωρίζουμε το επίπεδο των απόλυτων τιμών τους. Από την προσεκτική μελέτη των στοιχείων που περιέχονται στο συγκεκριμένο τόμο, μπορούμε να υπολογίσουμε έστω και προσεγγιστικά, το συνολικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στο χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
PINAKAS


Τα στατιστικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον πίνακα του κειμένου είναι αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, στις 31 Δεκεμβρίου του 2015 το συνολικό χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ανήλθε σε 460.476.744.436 ευρώ ( ή 460,5 δις €) και αντιπροσώπευε το 262,1% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της ελληνικής οικονομίας. Το 2015 το χρέος των 460,5 δις € είχε την ακόλουθη διάρθρωση: 1) Τα 290,2 δις € ήταν πιστώσεις μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού, εκ των οποίων τα 218,6 δις € αφορούσαν δάνεια σε ρευστό, τα 56,0 δις € ομόλογα, τα 9,7 δις € δάνεια σε ξένα νομίσματα, τα 5,7 δις € ήταν swaps, κ.λπ. 2) Τα 61,3 δις € αντιπροσώπευαν βραχυπρόθεσμο δανεισμό χρονικής διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών. Και 3) Τα 108,9 δις € αφορούσαν διάφορους λογαριασμούς τάξεως, όπως είναι τα δάνεια που έχουν λάβει οι ΔΕΚΟ και οι Τράπεζες με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.

Το συνθετικό μέρος του δημοσίου χρέους της χώρας που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι οι “λογαριασμοί τάξεως”, που το 2015 ανήλθαν στο αξιοσημείωτο ποσό των 108,9 δις €. Στους λογαριασμούς τάξεως συγκαταλέγονται δάνεια πολλών δις ευρώ, που με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου έχουν λάβει Τράπεζες, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), φυσικά πρόσωπα και ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
Ερώτημα: Ποιες είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), που έχουν λάβει δάνεια της τάξης των 3,8 δις ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού κράτους; Που σημαίνει ότι αν δεν τα εξυπηρετούν, αναλαμβάνει το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή οι έλληνες φορολογούμενοι, να τα εξυπηρετήσουν; 
Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το διαβόητο ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), όφειλε το 2015 τραπεζικά δάνεια ύψους 185,7 εκατ. ευρώ. Οι φήμες λένε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ μοίραζε αφειδώς μίζες. 
Δηλαδή, υπάρχουν ΔΕΚΟ, που με την εγγύηση του ελληνικού κράτους, παίρνουν τραπεζικά δάνεια για να μοιράζουν απλόχερα μίζες σε κομματικούς φίλους και ημετέρους; 
Πέραν πάσης αμφιβολίας τα επίσημα στοιχεία του ΓΛΚ, καταδεικνύουν ότι το δημόσιο χρέος των 460,5 δις ευρώ είναι αστρονομικό και μη διαχειρήσιμο. 
Ωστόσο, τα στοιχεία του πίνακα στέλνουν και ένα άλλο μήνυμα, το οποίο χρειάζεται ειδική αποκωδικοποίηση, ότι δηλαδή το δημόσιο χρέος πολλούς έχει κάνει πλούσιους στη χώρα της μίζας και της αρπαχτής. Που ξανακούστηκε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αετονύχηδων κομματικών εγκάθετων ιδιωτικών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, να τα εξυπηρετεί ο μακάκας ελληνικός λαός;

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top