Καλύτερα επιχειρήματα για τις θέσεις μας, από την ίδια την ομολογία των ιδίων δεν υπάρχει. 

Δείτε το βίντεο και συνειδητοποιήστε ποιοί και γιατί θέλουν να επιβάλλουν στους Έλληνες τον πολυπολιτισμό… 

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top