Ἡ ἀγάπη καί ὁ σεβασμός τῶν Δικαστικῶν Ὑπαλλήλων καί τῶν Δικηγόρων τῆς Τριπόλεως πρός τόν ἅγιο Διονύσιο ἦταν ἀρκετά, ἔτσι ὥστε νά ἀνεγερθεῖ σέ πολύ μικρό χρονικό διάστημα τό Ἱερό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου, στή θέση «Ἄλσος τῆς Θέμιδος» λίγο ἔξω ἀπό τήν Τρίπολη δίνοντας σέ ἐμᾶς σήμερα τή δυνατότητα νά ἔχουμε ἕνα ἀπάνεμο λιμάνι, προσευχῆς γιά τίς ψυχές μας.

Ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός τελέσθηκε τήν Κυριακή 2 Ὀκτωβρίου 2016 τό ἀπόγευμα, προεξάρχοντος τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Τριπόλεως Ἀρχιμανδρίτου Βενεδίκτου Καρύδη καί συμμετεχόντων τῶν Ἱερέων τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως.

Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, Δευτέρα 3 Ὀκτωβρίου 2016, θά τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ πανηγυρική Θεία Λειτουργία μέ Ἀρτοκλασία.

Πλῆθος κόσμου, Δικαστικοί Ὑπάλληλοι, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ὑπάλληλοι τοῦ Ὑποθηκοφυλακείου τῆς Τριπόλεως καί φίλοι αὐτῶν προσέτρεξαν καί ἔλαβαν τήν χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Ἁγίου.

Ὁ ἅγιος Διονύσιος

Ὁ ἅγιος Διονύσιος καταγόταν ἀπό τήν Ἀθήνα. Ἔζησε καί μαρτύρησε ἐπί αὐτοκράτορος Δομετιανοῦ. Διακρίθηκε γιά τίς γνώσεις του, ἀλλά καί γιά τή φιλοσοφική του κατάρτιση.

Ἀρχικῶς ἦταν εἰδωλολάτρης καί μέλος τῆς Βουλῆς τοῦ Ἀρείου Πάγου. Τό κήρυγμα, ὅμως, τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, ἄγγιξε τήν παιδευμένη καί εὐαίσθητη ψυχή του, μέ ἀποτέλεσμα νά πιστέψει στόν ἀληθινό Θεό καί νά ὁδηγηθεῖ συντόμως στό μέγα καί ἅγιο Βάπτισμα. Περνῶντας ὁ καιρός καί ἀναδεικνύοντας τά χαρίσματά του καί τήν χριστιανική του πίστη, ἀξιώθηκε νά διαδεχθεῖ στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν τόν εὐσεβῆ Ἱερόθεο. Ἐπιβραβεύθηκε ἀπό τόν Θεό γιά τή χριστιανική του δράση καί ἔλαβε εὐλογία μέ τό χάρισμα νά ἐπιτελεῖ θαύματα, στηρίζοντας ἔτσι τούς ἀδύναμους καί ἔχοντας ἀνάγκη συνανθρώπους του.

Ἐπισκέφτηκε πολλά μέρη τῆς Δύσης, ὅπου κήρυξε τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἑρμηνεύοντας παράλληλα τίς ἱερές Γραφές. Ὁ ἅγιος Διονύσιος συνέγραψε πλῆθος θεολογικῶν συγγραμμάτων, τά ὁποῖα μέχρι σήμερα ἀποτελοῦν ἕναν πολύτιμο καί βαθυστόχαστο θεολογικό θησαυρό. Φτάνοντας στό Παρίσι, συνελήφθη καί μετ’ ὀλίγον ἀποκεφαλίσθηκε. Μαζί του μαρτύρησαν καί δύο μαθητές του, ὁ Ρουστικός καί ὁ Ἐλευθέριος. Ὁ ἡγεμόνας τῆς περιοχῆς ἔδωσε ἐντολή νά μή θάψει κανείς τά ἅγια Λείψανα τῶν Μαρτύρων, ὅμως κάποιοι Χριστιανοί τά περισυνέλεξαν καί τά ἐνταφίασαν μέ τιμές.

Ἡ ἐκκλησιαστική Παράδοση ἀναφέρει ὅτι, ὁ ἅγιος Διονύσιος τήν ἡμέρα πού σταυρώθηκε ὁ Χριστός καί σκοτείνιασε ὁ ἥλιος, ἀναφώνησε: «Ἤ ἡ φύσις ἀλλοιοῦται ἤ Θεός πάσχει». Ἄλλη παράδοση ἀναφέρει ὅτι μετά τόν ἀποκεφαλισμό του, ὁ ἴδιος ὁ Ἱερομάρτυρας παρέδωσε τήν ἀποτμηθεῖσα τιμία Κάρα του στήν εὐσεβῆ χριστιανή Κατούλα. Σύμφωνα μέ ἀκόμη μεταγενέστερες παραδόσεις, πού ὅμως δέν εἶναι εὑρύτερα ἀποδεκτές, ὁ Διονύσιος ὑπῆρξε ὁ ἱδρυτής τῆς Ἐκκλησίας τῶν Παρισίων κατά τήν ἀποστολική ἐποχή. Μία ἀκόμη παράδοση, ἰδιαίτερα ἀγαπητή, πού ἔχει ἐγκολπωθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἐκφράζεται τόσο στήν ἁγιογραφία, ὅσο καί στήν ὑμνογραφία, θέλει τόν ἅγιο Διονύσιο νά παρίσταται στήν Κοίμηση τῆς Παναγίας μαζί μέ τούς ἄλλους δύο Ἱερομάρτυρες Ἱερόθεο καί Τιμόθεο, μεταφερόμενος ἀπό τίς νεφέλες, πού ἅρπαξαν τούς Ἀποστόλους.

Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου τιμᾶται κάθε χρόνο στίς 3 Ὀκτωβρίου, ἀλλά ἑορτάζει ἐπιπρόσθετα καί στίς 12 Ὀκτωβρίου, ὅπου καί τιμᾶται ἡ Σύναξη τῶν ἐν Ἀθήναις Ἁγίων.

+ π. Ι.Σ.
tripoli_esper4 tripoli_esper1 tripoli_esper6 tripoli_esper7 tripoli_esper8 tripoli_esper5
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top