Από την έντυπη έκδοση 

Διευρύνεται το πεδίο συνεργασίας των τριών μεγαλύτερων ναυτιλιακών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ελλάδας, της Μάλτας και της Κύπρου.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσς, ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου Μάριος Δημητριάδης και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών της Μάλτας Joe Mizzi συμφώνησαν στην ανάγκη υποστήριξης της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, η οποία σε περίοδο παρατεταμένης ύφεσης προβάλλει περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Για τον σκοπό αυτό εξέφρασαν τη πρόθεσή τους για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας τους, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Η συγκυρία για τα τρία κράτη θεωρείται ευνοϊκή, εν όψει της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. από τη Μάλτα το α’ εξάμηνο του 2017.


Ο κ. Δρίτσας υπογράμμισε την πάγια πολιτική της Ελλάδας για την υιοθέτηση και εφαρμογή διεθνών κανόνων για ποιοτική ναυτιλία μέσω του μοναδικού διεθνούς οργανισμού με την αναγκαία τεχνογνωσία, του ΙΜΟ. Αναφέρθηκε επιπρόσθετα στις προτεραιότητες της Ελλάδας σε συνάρτηση με την προαγωγή του ανθρώπινου κεφαλαίου της ναυτιλίας και την περαιτέρω εξειδίκευσή του, που αποτελεί πρωταρχικό σημείο βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής τεχνογνωσίας και την αναβάθμιση των επιπέδων ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο υπουργός εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή του στην πρωτοβουλία της Ευρ. Επιτροπής να αναδείξει το έτος 2017 ως «Ευρωπαϊκό έτος για τη ναυτιλία», γεγονός το οποίο αναμένεται να στρέψει τα φώτα στην ευρωπαϊκή ναυτιλία ως σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος μεταφορών της Ε.Ε., βελτιώνοντας παράλληλα την εικόνα της ναυτιλίας και του ναυτικού επαγγέλματος.

Τέλος, τόνισε πως η Ελλάδα, ως παραδοσιακά ναυτική χώρα, με σημαντική πλοιοκτησία και ναυτεργασία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στο ναυτικό επάγγελμα και στη διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στα πλοία. Οι δράσεις των Διεθνών Οργανισμών και της Ε.Ε., αλλά και οι εθνικές πολιτικές θα πρέπει να ενσκήψουν στο σοβαρό ζήτημα της έλλειψης αξιωματικών για τη στελέχωση του παγκόσμιου στόλου με ολοκληρωμένα μέτρα προσέλκυσης νέων, αναβάθμισης της εκπαίδευσης και σεβασμού του κρίσιμου ρόλου του ναυτικού για τη ναυτιλία και τη ναυτική τεχνογνωσία, σε ένα επάγγελμα με άριστες προοπτικές.

Μιλώντας στο συνέδριο «Malta Maritime Summit», ο κ. υπουργός τοποθετήθηκε επί θεμάτων διεθνούς και ευρωπαϊκής ναυτιλιακής νομοθεσίας. Ειδικότερα, ο κ. Δρίτσας αναφέρθηκε στην Ευρ. Στρατηγική για τις Θαλάσσιες Μεταφορές υπό το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, στην αναγνώριση του ρυθμιστικού ρόλου του ΙΜΟ, αλλά και στις προκλήσεις εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος και τις αέριες εκπομπές, τις προτεραιότητες νομοθέτησης για τον ναυτιλιακό τομέα στο πλαίσιο της Ε.Ε. και την υποστήριξη της κυρωτικής διαδικασίας διεθνών οργάνων του ΙΜΟ.

Παράλληλα ο υπουργός συμμετείχε στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τον εορτασμό της 40ής επετείου ίδρυσης του REMPEC (Περιφερειακού Κέντρου Καταπολέμησης Έκτακτων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο Θάλασσα) όπου πραγματοποίησε ομιλία επισημαίνοντας:

«…Βρισκόμενοι αντιμέτωποι με την απειλή της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως και την πρόκληση για την επίτευξη των στόχων της ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, το REMPEC θα μπορούσε να αποτελέσει μέσο συνένωσης όλων των μεσογειακών κρατών σε μια κοινή προσπάθεια να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών θαλάσσιων και παράκτιων πόρων μας…».

Επιπρόσθετα, ο κ. ΥΝΑΝΠ απέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο συντονιστικό ρόλο του REMPEC σε συνάρτηση με την εφαρμογή της συμφωνίας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ για τη δημιουργία υπο-περιφερειακού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης (Sub-Regional Contingency Plan/SRPC).

Τέλος, ο κ. Δρίτσας κατά την παραμονή του στη Μάλτα πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον γενικό γραμματέα Eduardo Chagas και τον πολιτικό γραμματέα Philippe Alfonso της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF), όπου ενημερώθηκε και αντάλλαξε απόψεις επί πρωτοβουλιών της ETF που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών και ειδικότερα ενημερώθηκε επί της πρωτοβουλίας «Fair Transport Europe Campaign» και τις 10 προτάσεις του ETF για ποιοτική ναυτιλία στην Ευρώπη.

Η ατζέντα

Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν:
την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη συνεισφορά της ναυτιλίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,
την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των ναυτιλιακών διαδικασιών,
την κοινωνική διάσταση της ναυτιλίας,
την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων,
την παρουσίαση των ναυτιλιακών προτεραιοτήτων της προεδρίας της Μάλτας στο Συμβούλιο της Ε.Ε.,
την ενδιάμεση αναθεώρηση της ευρ. πολιτικής για τον τομέα θαλάσσιων μεταφορών μέχρι το 2018 και την προοπτική της μέχρι το 2020.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top