Νέο επεισόδιο, µε δικαστική εµπλοκή, προέκυψε πρόσφατα στην γνωστή υπόθεση αλλαγής των ορίων των Νοµών Αχαΐας και Ηλείας στην διεκδικούµενη από τους ∆ήµους ∆υτικής Αχαΐας και Ανδρα- βίδας - Κυλλήνης, περιοχή των Σαµαρέικα η οποία βρίσκεται µέσα στον υγροβιότοπο Στροφυλιάς Κοτυχίου. 

Η ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ 

Την έκταση διεκδικεί ο οικισµός Μανωλάδος µε διάφορες ενέργειες που έχουν γίνει από το 1960 και µετά, κατά παράβαση όπως υποστηρίζει η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, απόφασης της Επιτροπής Ορίων του 1984 που έχει δικαστική βούλα και έχει κριθεί αµετάκλητη και από το ΣτΕ. 

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

Στα τέλη του περασµένου Ιουνίου, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου ενηµέρωσε εγγράφως τον δήµο Ανδραβίδας - Κυλλήνης ότι τα Σαµαρέικα είναι εντός των διοικητικών του ορίων, καθώς τόσο η Τοπογραφική όσο και η Στατιστική Υπηρεσία έχουν ήδη καταγράψει τα κτίσµατα αλλά και τους κατοίκους, σε εποικιστικό οι- κισµό στην περιοχή Μανω- λάδας της ΤΕ Βουπρασίας. 

Η ΟΙΚΙΠΑ 

Η ΟΙΚΙΠΑ έκανε πρόσφατα παρέµβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών µε την οποία ζητά δίωξη κατά παντός υπευθύνου για την απόφαση να «παραχωρηθούν» τα Σαµαρέικα στον οικισµό Μανωλάδας, καταγγέλλοντας ότι η έκταση των 800 στρεµµάτων έχει απαλ- λοτριωθεί και είναι αναδασωτέο τµήµα στον οικισµό Μετόχι του ∆ήµου ∆υτικής Αχαϊας. Η απόφαση της Αποκεντρωµέ- νης βασίζεται σε άλλο πόρισµα Επιτροπής Ορίων του 1982 το οποίο αµφισβητεί η ΟΙΚΙΠΑ αλλά και το δήµος ∆υτικής Αχαΐας. Τα 800 στρέµµατα στα Σαµαρέικα επίσης έχουν κτηµατογραφηθεί στην Ηλεία, αν και εκκρεµεί δικαστική απόφαση επί προσφυγών.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top