Οι διαφορές τιμών στα προϊόντα μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Το μέγεθος, όμως, του χάσματος στη χώρα μας είναι μοναδικό. Για να αντιμετωπιστεί ή να φθάσει, τουλάχιστον, στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, είναι μια σύνθετη και πολυπαραγοντική υπόθεση. Αυτό, φυσικά, καθόλου δεν σημαίνει ότι πολιτεία, παραγωγοί και καταναλωτές είναι καταδικασμένοι να παρακολουθούν ως θεατές. Να μένουν στις διαπιστώσεις και τις γενικές καταγγελίες. Προς την κατεύθυνση των γεφυρώσεων του χάσματος κινείται μια δέσμη μέτρων των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο «Αγρότης» του «Εθνους».

Πρόκειται για πλέγμα παρεμβάσεων, ύστερα από ολιστική διερεύνηση σε όλο το κύκλωμα παραγωγής και διάθεσης. Με μπλόκα στο μαύρο χρήμα και στην παράνομη διακίνηση-διάθεση. Αλλά και την πάταξη της εξόφθαλμα οργιαστικής κερδοσκοπίας μεσαζόντων. Που δεν δικαιολογείται με τίποτα. Η δέσμη, κινούμενη σε πέντε άξονες, δημιουργεί κατά κάποιον τρόπο ένα αγροτικό «taxis», με βασικές αιχμές το κλείσιμο της ψαλίδας και το χτύπημα της φοροδιαφυγής. Καλύπτοντας με ελέγχους χώρους παραγωγής, δρόμους διακίνησης και διάθεσης.

Ελληνική μοναδικότητα, όμως, δεν είναι μόνο το μέγεθος του ανοίγματος της ψαλίδας ως προς την εγχώρια παραγωγή. Η ελληνική αγορά κατέχει και το ρεκόρ στις τιμές διάθεσης εισαγόμενων προϊόντων. Σε σύγκριση με τα ίδια ακριβώς εισαγόμενα σε άλλες χώρες από τον ίδιο τόπο προέλευσης.

Με τούτα και μ' άλλα, το αποτέλεσμα είναι οι μεν αγρότες να βλέπουν τα έξοδα παραγωγής να εκτοξεύονται, οι δε πολίτες τα εισοδήματά τους να μειώνονται, ενώ την ίδια στιγμή τα υπερκέρδη του λόμπι των μεσαζόντων να φουσκώνουν. Είτε «νομίμως» μέσα από γκρίζες διαδρομές, είτε από παράνομη διακίνηση χρήματος. Τα μέτρα αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καθώς μπορεί να αποτελέσουν τομή. Σε μια κοινωνικά επαχθή διαχρονική ανισορροπία.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top