Ξ εκίνησε από χθες η υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου ο οποίος δίνει έμφαση στις φοροαπαλλαγές και λιγότερο στις άμεσες χρηματοδοτικές ενισχύσεις. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και νέοι επιχειρηματίες μπορούν να αξιοποιήσουν ένα από τα τέσσερα «καθεστώτα ενίσχυσης» του νόμου 4399/2016, «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες Ανεξάρτητες ΜμΕ», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», ενώ τέσσερα ακόμα αναμένονται έως το τέλος του χρόνου. Ειδικότερα, από τα 550 εκατ. του συνολικού προϋπολογισμού των τεσσάρων προ- γραμμάτων, τα 380 εκατ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή των φορολογικών απαλλαγών, ενώ μόλις τα 170 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης, επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης ή επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού. To καθεστώς Γενικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων, όλων των νομικών μορφών, υφιστάμενες ή υπό σύσταση. Στους προς ενίσχυση κλάδους περιλαμβάνεται το σύνολο σχεδόν των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας – πλην εξαιρέσεων κυρίως από τον Τριτογενή Τομέα. Ενδεικτικά ενισχύονται επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, αγροδιατροφής, ίδρυσης ή επέκτασης ή εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων (υπό προϋποθέσεις), ειδικές μορφές τουρισμού (όπως συνεδριακά κέντρα, τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού), logistics, εταιρείες από τον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κ.ά. 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Τα είδη ενισχύσεων τα οποία παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά είναι: Φορολογική απαλλαγή. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης (με- μονωμένα).
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top