Καλέ, ξυπνεῖστε, καλέ! Γλήγορα, τρεχᾶτε! Τό ΙΟΒΕ ἔβγαλε ἀνακοίνωση γιά σᾶς, καλέ! -Πῶς, τί εἶναι τό ΙΟΒΕ; Τὸ Ἵδρυμα, καλέ, οἰκονομικῶν καὶ βιομηχανικῶν ἐρευνῶν. Αὐτό τό μή κερδοσκοπικό (ἄλλο ἕνα) «θινκ τάνκι», που ἱδρύθηκε ἐπὶ «’Εθνάρχου» καί τοῦ ὁποίου χρημάτισαν Πρόεδροι καί Γενικοί Διευθυντές καί μέλη ΔΣ, μὴ ἐξαιρετέα ἐπιστημονικά τέρατα, ὅπως Προβόπουλος, Στουρνάρας καὶ ἄλλοι.-Ὅχι σὰν κάτι «παρακατιανούς» ἀρχικούς, ὅπως Μαρινόπουλους, Κουτσουμάρηδες, Παπαλεξόπουλους καὶ λοιπούς ποὺ εἶχαν πρῶτα ἀποδείξει καὶ βρέξει τὴν φανέλλα..


-Πού λέτε εἶπε σὲ συνέντευξη κάποιος ἀπὸ τό ΙΟΒΕ, ὅτι το πρόβλημα τῆς Ἑλληνικῆς Οἰκονομίας, εἶναι θέμα ..... ἐμπιστοσύνης καὶ γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ πρέπει ὅπως τό κατάλαβα, νὰ χωθοῦμε ποιό βαθειά μές τά σκ@, μπαρντόν, Μνημόνια! Ναί.


-Συγγνώμη ρέ, παμμέγιστοι, ἀλλά τὸ ΙΟΒΕ, ρέ, δὲν ἤταν ποὺ προέβλεπε ἀνάπτυξη ἀπὸ τὸ 2011;
Μέ Γενικό Διευθυντή μάλιστα, ποὺ ἔκανε καὶ τὴν σχετική δήλωση στόν Φλάς, τόν Στουρνάρα!!! ;; Καί μέλος ΔΣ τόν κ. Χριστοφοράκο ἀπὸ τὸ 2007;


Τὰ ἴδια δὲν ξαναέλεγε, ἀλλά μὲ τόν Στουρνάρα, ὑπουργάρα πιά, μετά τό PSI; Ἁποκήρυξε μήπως τό ΙΟΒΕ τέτοιες "πετυχε@μένες" προβλέψεις;
-Γιά νὰ μὴν ἀναφερθῶ στό ὅτι σὲ ἔκθεσή τους τῷ 2011, στέκονταν κεχηνότες μπροστά στὴν ἁμαρτία (ποὺ καθόρισε ὡς τέτοια, ἡ ΕΕ), τς, τς, τς, νὰ ἀπασχολοῦμε στὸν πρωτογενῆ τομέα, ἄκουσον ἄκουσον, τὸ 12% τῶν ἀπασχολουμένων, δηλαδή 600 χιλιάδες ὁλόκληρα ἄτομα, ποὺ συνεισφέρανε λέει μόλις τό 4% τοῦ τότε ΑΕΠ.


-Καλὰ, τό ὅτι τὰ σύγχρονα παιδιά δὲν ξέρουν τὶς 4 πράξεις εἶναι γνωστό, ἀλλά κι’αὐτοί; Δὲν διαθέτουν κομπιουτεράκι;


-Διότι ἄν κάνανε διαίρεση θὰ βλέπανε ὅτι πρῶτον αὐτὰ μεταφράζονται σὲ 60 χιλιάδες εὐρώ ἀτομική συνεισφορά στό ΑΕΠ ἀνά ... πρωτογενῆ ἀπασχολούμενο. Ποιός ἄλλος συνεισφέρει τόσα;


-Καὶ βοῦ, ὅτι ὁ μέσος κλῆρος εἶναι κάτω ἀπὸ 80 στρέμματα λόγῳ μορφολογίας ἐδάφους. Ἀλλά ποῦ; Ἄσε ποὺ τὰ βάλανε καί μέ τοὺς αὐτοαπασχολούμενους ὅτι εἶναι πολλοί!


-Καὶ δὲν μέ λέτε, ρέ, τζόβενα, ἡ ΕΕ δὲν εἶχε ξεσκιστῆ νὰ ἐπιδοτῇ τὴν αὐτοαπασχόληση; Ἐπειδὴ τῆς ξύνισε ἄξαφνα, ἀπὸ κοντά κι’ἐσεῖς;
Μέ συγχύσατε πάλι σήμερα.


-Γιὰ νὰ ξεσυγχυστῷ θὰ περιλάβῳ τὸν Φίλη. Ἀντί γιὰ σᾶς. Προσφέρεται λόγῳ ... διαστάσεων. Τόν ρωτᾶνε (δῆθεν) βουλευτολέλουδα τοῦ Σύριζα, γιά νὰ ἀποσύρῃ ἐγκύκλιο ποὺ ζητᾶ «δήλωση μή ὀρθοδόξου δόγματος για τυχόν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ θρησκευτικά». Καί καταλήγουν:


-«Είναι προφανές ότι η εν λόγω εγκύκλιος καθιερώνει διακρίσεις ανάμεσα στον σχολικό πληθυσμό, που μπορεί να οδηγήσουν σε ρατσιστικές εκδηλώσεις ή και περιθωριοποίηση όσων επιλέγουν να μην παρακολουθήσουν ένα ομολογιακό μάθημα, όπως είναι μέχρι τώρα το μάθημα των θρησκευτικών».


-Μπράάάβο. Ὅποία "ἐπιστημονικότητα" τύπου καφενέ! Μποροῦν μήπως οἱ ἀνωτέρῳ βολευτές νὰ ἀποδείξουν τὴν ὑπόθεσή τους ὅτι εἶναι "ομολογιακό μάθημα"; Ξεκινῶντας ἀπὸ τὸν ὁρισμό;

-Μποροῦν νὰ ἀποδείξουν τὴν προφάνεια τοῦ ὅτι " η εν λόγω εγκύκλιος καθιερώνει διακρίσεις ανάμεσα στον σχολικό πληθυσμό" ;

-Μποροῦν νὰ ἀποδείξουν τὴν βεβαιότητα ὅτι θα ὁδηγήσῃ "σε ρατσιστικές εκδηλώσεις ή και περιθωριοποίηση";


-Διότι μπορεῖ στὴν Ἑλλάδα ὁ οἱοσδήποτε νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ καπνίσει, ακόμη καί χωρίς νὰ μπορῇ νὰ τὸ ἀποδείξῃ, ἄνευ ἐπιπτώσεων, ὡς "δημοκρατική κατάχτηση".


-Ὅμως βουλευτής, ὑπουργός, πρωθυπουργός, πολιτικό πρόσωπο, ποὺ νομοθετεῖ καὶ κυβερνᾶ, δὲν ἔχει ἀπολύτως κανένα τέτοιο δικαίωμα. Πρέπει νὰ μετρᾶ τριπλά, τί λέει ὁ στόμας του. Μετρημένα. Γκέγκε;
-Δηλώνω ὑπευθύνως, ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρῳ εἶναι ψυχαγωγικὰ ἀποκυήματα ἀχαλίνωτης φαντασίας, τὰ δὲ ὀνόματα ἤ γεγονότα εἶναι συμπτωματικά, τυχαῖα, φανταστικά, οὐδεμίαν ἐχόντων σχέσιν μὲ τὴν χώρα τῆς φαιδρᾶς πορτοκαλέας.
Ο Κακεντρ(Ι)χής


ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top