Του Δημήτρη Μαλλά

Στα 52 εκατ. ευρώ υπολογίζεται το συνολικό ποσό των επενδύσεων που έχουν κάνει σε νεοφυείς επιχειρήσεις με δραστηριότητα στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών τα τελευταία 2,5 χρόνια τα επενδυτικά funds που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος JEREMIE και χρηματοδοτήθηκαν από αυτό.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 έληξε η περίοδος που είχαν περιθώριο τα τέσσερα funds Odyssey Jeremie Partners, Eliconos Jeremie SICAR, PJ Tech Catalyst Fund και OpenFund II) για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η ?Η? επικοινωνώντας με τους διαχειριστές των funds, ο συνολικός αριθμός των εταιρειών που χρηματοδοτήθηκαν και στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο startups όσο και υφιστάμενες επιχειρήσεις με προοπτικές ανάπτυξης, ξεπερνούν τις 60, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις που είδαμε 2 εκ των 4 JEREMIE funds να επενδύουν στην ίδια επιχείρηση.Τα 4 funds άρχισαν ουσιαστικά να δραστηριοποιούνται μέσα στο α' εξάμηνο του 2013 και τα συνολικά κεφάλαια που συγκέντρωσαν ανήλθαν κοντά στα 72 εκατ. ευρώ με τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα JEREMIE να φθάνει περίπου στα 55 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, τα JEREMIE funds είχαν περιθώριο μέχρι το τέλος του 2015 προκειμένου να επενδύσουν το 70% των κεφαλαίων τους. Τελικώς, όμως, δόθηκε μία παράταση της τάξεως των 9 μηνών προκειμένου να υπάρξει περισσότερος χρόνος διαθέσιμος για την υλοποίηση του στόχου, αν και υπήρξαν περιπτώσεις όπως το OpenFund II, το οποίο είχε πετύχει το στόχο του 70% από τον περασμένο Μάιο.

Τελικώς, και τα 4 funds πέτυχαν τον στόχο του 70%, κάτι που μεταφράζεται σε κεφάλαια ύψους περίπου 52 εκατ. ευρώ, τα οποία επενδύθηκαν σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σημειωτέον πως το πρόγραμμα έδινε τη δυνατότητα επενδύσεων σε εταιρείες που δεν έχουν την έδρα στη χώρα μας, με την προϋπόθεση, όμως, να απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων στην Ελλάδα.

Σημειωτέον πως το υπόλοιπο 30% των κεφαλαίων (περίπου 20 εκατ. ευρώ) που έχουν στη διάθεση τους θα χρησιμοποιηθεί για επαναπενδύσεις στις εταιρείες που έχουν ήδη επενδύσει (follow up investments) και το χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεση τους φθάνει τα 7 χρόνια.

Από τα 4 funds, τα περισσότερα κεφάλαια επένδυσε το Odyssey Jeremie Partners, το οποίο χρηματοδότησε συνολικά 16 εταιρείες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν και το fund που έκανε την πρώτη αποεπένδυση του με την πώληση της Avocarrot έναντι 20 εκατ. δολαρίων. Τα κεφάλαια που επένδυσε το Elikonos Jeremie SICAR ανήλθαν σε περίπου 12 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση 11 εταιρείες. Odyssey και Elikonos ήταν τα δύο funds που δεν επένδυαν αποκλειστικά σε startups αλλά και σε υφιστάμενες επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Αποκλειστικά σε startups επένδυσαν τα δύο άλλα funds, το PJ Tech Catalyst Fund της Τράπεζας Πειραιώς και το Open Fund II. Κάθε ένα από τα δύο αυτά funds επένδυσε 10,5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ και τα δύο χρηματοδότησαν από 21 επιχειρήσεις!

Επιτυχίες και αποτυχίες
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί ότι από τις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν υπήρξαν κάποιες οι οποίες δεν κατάφεραν τελικώς να επιβιώσουν και διέκοψαν τη λειτουργία τους, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα.

Ταυτόχρονα, όμως, υπήρξαν και ουκ ολίγες επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει να αναπτύσσονται με εντυπωσιακά γρήγορους ρυθμούς και έχουν αρχίσει πλέον να «σηκώνουν» κεφάλαια ύψους δεκάδων εκατ. ευρώ από διεθνή funds και επενδυτές, όπως και να δημιουργούν έναν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Οι κλάδοι δραστηριοποίησης ποικίλλουν, καθώς στη σχετική λίστα των εταιρειών όπου επένδυσαν τα JEREMIE funds περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι υπηρεσίες μεταφορών, η ψυχαγωγία, το cloud, οι υπηρεσίες διαχείρισης πλατφορμών, η μικροηλεκτρονική και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Λίγες startups
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι πως τα JEREMIE funds δεν ήταν και δεν είναι τα μόνο χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμα στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, όπως σημειώνουν αρκετά στελέχη του συγκεκριμένου χώρου, αυτή τη στιγμή, τα κεφάλαια που υπάρχουν διαθέσιμα είναι σημαντικά και ο αριθμός των επενδύσεων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερος.

Όμως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, ο αριθμός των startups που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν χρηματοδότηση είναι σχετικά μικρός, καθώς υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά στη σύσταση των ομάδων και στη νοοτροπία των ανθρώπων που τις στελεχώνουν. Από την άλλη πλευρά, όμως, το οικοσύστημα των startups στην Ελλάδα έχει αρχίσει να παρουσιάζει σημάδια ωρίμανσης και το JEREMIE εκτιμάται ότι έχει βοηθήσει σημαντικά σε αυτό. Άπαντες, όμως, εκτιμούν ότι χρειάζεται να υπάρξουν και άλλες κινήσεις προκειμένου να αυξηθούν τα κεφάλαια που επενδύονται και να υπάρξουν περισσότερα παραδείγματα πετυχημένων ελληνικών startups.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top