Το 30% των μεγαλύτερων τραπεζών στην Ευρώπη βρίσκεται σε κίνδυνο Σύμφωνα με το ΔΝΤ

Σύμφωνα με το ΔΝΤ


Το 30% των μεγαλύτερων τραπεζών στις αναπτυγμένες χώρες είναι αρκετά αδύναμες προκειμένου να διασωθούν, αναφέρει το ΔΝΤ σε νέα έκθεσή του για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η έκθεση του Ταμείου αφορά κυρίως το 30% των ευρωπαϊκών τραπεζών και το 25% των αμερικανικών τραπεζών.

«Πρέπει να υλοποιηθούν θεμελιώδεις αλλαγές στα επιχειρησιακά μοντέλα των τραπεζών αλλά και στη διάρθρωση, συνολικά, του τραπεζικού συστήματος» αναφέρει το Ταμείο.

Παρότι ο τρέχων ισολογισμός των τραπεζών είναι ισχυρότερος έναντι της προ-κρίσης περιόδου, η αδύναμη κερδοφορία έχει αναδειχθεί ως την κυριότερη πρόκληση του κλάδου. «Απαιτούνται περισσότερα κέρδη προκειμένου να καταστούν βιώσιμα τα κεφαλαιακά επίπεδα των τραπεζών» επισημαίνει σχετικά.

Ειδικά για τον ευρωπαϊκό κλάδο, το ΔΝΤ καθιστά αναγκαία την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, οι οποίες «δεν χωρούν άλλες αναβολές». «Το τραπεζικό σύστημα θα πρέπει να συρρικνωθεί» συμπληρώνει, στο ίδιο πλαίσιο. Καταλήγοντας, επαναλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης μεγαλύτερης ευελιξίας στις τραπεζικές αναδιαρθρώσεις, προκειμένου να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι χρηματοπιστωτικής αστάθειας.
 
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top