Στα δυο έχει χωριστεί η αγορά εργασίας στη χώρα μας, εξαιτίας της ραγδαίας εξάπλωσης των ελαστικών μορφών απασχόλησης, καθώς και των προσωρινών μορφών απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Έτσι, μέσα στο πλαίσιο της ύφεσης διαμορφώθηκε μια αγορά εργασίας διαφορετικών ταχυτήτων, η οποία περιέχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

— Εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σχετικά καλύτερες αμοιβές (στοιχεία απασχόλησης ΙΚΑ).

— Εργαζόμενους οι οποίοι λαμβάνουν χαμηλούς μισθούς, συνήθως έως και 420 ευρώ μικτά (περίπου 360 ευρώ καθαρά), απασχολούνται με αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης και προστατεύονται ελάχιστα από την εργατική νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ΕΡΓΑΝΗ, από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι και τον φετινό Ιούλιο 156.560 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης αναγκάστηκαν να υπογράψουν νέες συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή συμβάσεις για εκ περιτροπής απασχόληση. Ο αριθμός των συμβάσεων που μετατράπηκαν αντιστοιχεί στο 10% του συνόλου των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
 
Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top