Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να διεξαχθεί η πρώτη δημοπρασία ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης απο τους λιγντικούς και τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ, με τιμή εκκίνησης σύμφωνα με πληροφορίες τα 37,35 ευρώ ανά Mhw, περίπου 1 ευρώ κάτω από την τιμή που είχε προτείνει η ΡΑΕ.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος = Ενέργειας με τον προσδιορισμό της τιμής εκκίνησης είναι έτοιμη, ενώ αύριο λήγει η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον «Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προιόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας » (ΝΟΜΕ), καθώς μία - μία ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έναρξη των δημοπρασιών.

Ως γνωστόν η διεξαγωγή της πρώτης δημοπρασίας τον Σεπτέμβριο αποτελεί ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα της αξιολόγησης και ένα θέμα στο οποίο η ΕΕ δίνει ιδιαίτερο βάρος, καθώς τα ΝΟΜΕ θεωρύνται το βασικό «όχημα» για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση τυο μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά. Αν οι στόχοι που έχουν τεθεί για μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική κατά 20% ως το 2017 και κάτω από το 50% ως την 1/1/2020 δεν επιτευχθούν, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να επανέλθει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο τη πώλησης της «μικρής ΔΕΗ».

Το πλαίσιο
Ο εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου που προσδιορίζει το πλαίσιο των δημοπρασιών περιλαμβάνει δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, καθώς προβλέπει ότι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να δημοπραττηθεί το 8% της συνολικής ποσότητας ηλεκτρισμού που καταναλώθηκε στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015 και ορίζει ότι οι παραδόσεις ενέργειας θκα πρέπει να ξεκινήσουν το τελευταίο τρίμηνο του έτους

Για το 2017 οι δημοπραττούμενες ποσότητες πρέπει να είναι ίσες με το 12% της κατανάλωσης του προηγούμενου έτους , για το 2018 ίσες με το 13% και για το 2019 επίσης ίσες με το 13%.

Συνολικά, για την κάλυψη των δημοπρασιών εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περί τα 1.400 MW λιγντικής και υδροηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ,.

Τα ΝΟΜΕ δίνουν τη δυνατότητα σε τρίτες εταιρίας να αποκτήσουν πρόσβαση στη φθηνότερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απο τους λιγνίτες και τα νερά και να διαμορφώσουν ένα «καλάθι προιόντος» ανάλογο με αυτό της ΔΕΗ, προκειμένου να την ανταγωνιστούν στην λιανική αγορά.

Τον Ιούλιο, το μερίδιο των εναλλακτικών παρόχων στην αγορά λιανικής έμεινε στάσιμο μετά από σερί μηνιαίων αυξήσεων της τάξης του 1%, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα..

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ) το μερίδι τους αυξήθηκε οριακά τον Ιούλιο κατά 0,18%, φθάνοντας συνολικά στο 9,74% από 9,56% τον προηγούμενο μήνα.

Η ΔΕΗ έμεινε με το 90,26% της λιανικής, καθώς η αναγγελία της ποροχής έκπτωσης 15% στους συνεπείς καταναλωτές, αυτούς που εξοφλούν εγκαίρως τον λογαριασμό φρέναρε τη διαρροή πελάτων.

Από την άλλη πλευρά είναι ενδεχόμενο και οι εναλλακτικοί προμηθευτές να κρατούν μία στάση αναμονής, εν όψει των νέων δεδομένων που δημιουργούν τόσο τα ΝΟΜΕ, όσο και η επιβάρυνσή τους με το κόστος των ΑΠΕ, προκειμένου να καθορίσουν την εμπορική στρατηγική τους.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top