Τέλος στην αναρχία των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων και των αγορών χωρίς μεσάζοντες θέτει η κυβέρνηση, βγάζοντας κόκκινη κάρτα στους παραγωγούς «μαϊμού».

Βιοκαλλιεργητές και παραγωγοί θα λειτουργούν υπό την ομπρέλα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα, του οποίου τα μέλη θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο ΑγροτώνΣχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, που υπογράφουν οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης, Εσωτερικών, Παναγιώτης Κουρουμπλής και Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, θεσπίζει το απαραίτητο -για τη λειτουργία τους- πλαίσιο, βάζοντας τάξη στις αγορές των βιοκαλλιεργητών αλλά και στο νέο μόρφωμα αγορών, εκείνες των παραγωγών χωρίς μεσάζοντες που δημιούργησαν περίπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι τοπικές κοινωνίες.

Το «Εθνος» αποκαλύπτει τα βασικά σημεία που περιλαμβάνει το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις αγορές παραγωγών. Καθιερώνονται συγκεκριμένα κριτήρια ώστε στις αγορές αυτές να πωλούν τα προϊόντα τους μόνο βιοκαλλιεργητές και παραγωγοί και όχι έμποροι, όπως συμβαίνει στις λαϊκές αγορές, ενώ στις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης θα λειτουργούν χωριστές αγορές παραγωγών βιολογικών και συμβατικών προϊόντων.

Οι αγορές βιοκαλλιεργητών στην Ελλάδα, που ανέρχονται σε 25.000 περίπου, παρότι λειτουργούν με επιτυχία για περισσότερα από 20 χρόνια, παρέμεναν μέχρι σήμερα στον αέρα, δίχως θεσμικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικό μάλιστα της κατάστασης που επικρατούσε όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έβαζαν κατά καιρούς «λουκέτο» σε αγορές βιολογικών προϊόντων, στηριζόμενοι στην έλλειψη θεσμικού πλαισίου, ενώ κάποιοι προχωρούσαν σε σκληρότερα μέτρα, επιβάλλοντας εξοντωτικά πρόστιμα πολλών χιλιάδων ευρώ ανά παραγωγό.

Πλέον οι βιοκαλλιεργητές και οι παραγωγοί θα λειτουργούν κάτω από την ομπρέλα ενός φορέα που θα ονομάζεται «Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας» και σε αυτόν θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι παραγωγοί που επιθυμούν να έχουν παρουσία στις λαϊκές αγορές. Ο φορέας αυτός μεριμνά για την οργάνωση και τη λειτουργία των Αγορών Παραγωγών. O Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει σωματειακή μορφή.

Τα μέλη του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής .

Προϋποθέσεις
Για την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Παραγωγών απαιτείται απόφαση του αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να λειτουργήσει, ύστερα από αίτηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα. Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (αρμόδια ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω βασικά δικαιολογητικά:

• Το καταστατικό ίδρυσης του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα.

• Τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Παραγωγών.

• Τον κατάλογο των παραγωγών μελών με τα ΑΦΜ τους.

• Τη δήλωση της φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης θα λειτουργούν χωριστές Αγορές Παραγωγών βιολογικών και συμβατικών προϊόντων. Επίσης στις πρωτεύουσες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν να λειτουργούν Αγορές Παραγωγών με βιολογικά ή/και συμβατικά προϊόντα. Ο χώρος και οι ημέρες λειτουργίας θα ορίζονται με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη.

Η απόφαση έγκρισης λειτουργίας των αγορών ισχύει για τρία χρόνια και η ημερομηνία λήξης της αναγράφεται στη σχετική απόφαση.

Ο παραγωγός που μετέχει στην Αγορά Παραγωγών πωλεί ο ίδιος τα προϊόντα του και μπορεί να υποκαθίσταται κατά την πώληση των προϊόντων μόνο από τον/τη σύζυγο ή συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας α’ ή β’ βαθμού.

Κάθε παραγωγός υποχρεούται να υποβάλλει κατ’ έτος στη Διαχειριστική Επιτροπή κάθε Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα στον οποίο μετέχει βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ για την εκτίμηση του όγκου παραγωγής, καθώς και τον προσδιορισμό της έναρξης και της διάρκειας της συγκομιδής.

Ελεγχος
Ο έλεγχος της Αγοράς Παραγωγών πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές και αφορά κυρίως:

• Την τήρηση από την Αγορά Παραγωγών και τα μέλη της του κανονισμού λειτουργίας.

• Την ταυτοποίηση των μελών και των ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.

• Τη βιολογικότητα των προϊόντων.

• Την αντιπαραβολή στο τέλος της περιόδου των ποσοτήτων που προκύπτουν από τα δελτία αποστολής και αυτών που προκύπτουν από τις δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης.

Στα μέλη του Αυτοδιαχειριζόμενου Φορέα που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς επιβάλλονται πρόστιμα.

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας ΔΑΟΚ, αναστέλλεται η λειτουργία της αγοράς.

Κατά της απόφασης του αντιπεριφερειάρχη για την αναστολή λειτουργίας ή τη διακοπή λειτουργίας ο Αυτοδιαχειριζόμενος Φορέας της Αγοράς Παραγωγών δύναται να υποβάλει ένσταση ενώπιον του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ

Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top