Μίχαλος: Να στηριχθούν οι εξαγωγέςΗ πτωτική τάση οφείλεται στην επιδείνωση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι Έλληνες εξαγωγείς
Ένα από τα πιο ανησυχητικά σημάδια για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2016 είναι η εμφανής «καθίζηση» των εξαγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016 οι συνολικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, παρουσίασαν μείωση της τάξης του 7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Ακόμη και με την εξαίρεση των πετρελαιοειδών, που παρουσίασαν τη σημαντικότερη πτώση (-22,65%), οι εξαγωγές εξακολουθούν να εμφανίζουν μείωση, της τάξης του 0,9%.

*Του Κωνσταντίνου Μίχαλου

Η πτωτική τάση οφείλεται σαφώς στην επιδείνωση του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι Έλληνες εξαγωγείς. Οι πιέσεις έχουν γίνει ασφυκτικές, εξαιτίας της συνεχιζόμενης έλλειψης ρευστότητας, του υψηλού κόστους δανεισμού, της υπερφορολόγησης, της παρακράτηση του πιστωτικού ΦΠΑ, της διατήρηση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και της «ομηρίας» των εξαγωγέων, κάθε φορά που η παρεμπόδιση των μεταφορών επιλέγεται ως μορφή διαμαρτυρίας.

Για την αντιστροφή της αρνητικής πορείας των εξαγωγών, απαιτείται η εφαρμογή μιας σειράς στοχευμένων μέτρων. Μεταξύ αυτών είναι η διάθεση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την ενθάρρυνση επενδύσεων από εξαγωγικές επιχειρήσεις, η επέκταση των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και παροχής εγγυήσεων σε επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό, η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Εξαγωγών – Εισαγωγών, με βασική λειτουργία την υλοποίηση προγραμμάτων προχρηματοδότησης εξαγωγών, καθώς και η παροχή ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας για την άσκηση εξωστρεφούς δραστηριότητας. Είναι αυτονόητο ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνοδευθούν από επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, απαιτούνται δράσεις σε ευρύτερο επίπεδο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με επίκεντρο τη μείωση των φορολογικών συντελεστών αλλά και σειρά διαρθρωτικών αλλαγών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ων επιχειρήσεων. Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι η ατμομηχανή στην πορεία εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την ύφεση. Όσο λείπουν τα κίνητρα και διατηρούνται τα εμπόδια στην εξαγωγική δραστηριότητα, δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε ανάπτυξη.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και του ΕΒΕΑ


Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top