Αποτέλεσμα αυτού είναι είτε να επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος, λόγω υπέρβασης του ορίου των 200.000 ευρώ, είτε να επιβάλλεται μεγαλύτερος συμπληρωματικός φόρος, λόγω προσαύξησης της συνολικής ακίνητης περιουσίας των φορολογούμενων. Πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν στην «Π», ζητούν την ορθή εφαρμογή του Νόμου, επισημαίνοντας ότι η βούληση του νομοθέτη για τα ακίνητα, στα οποία υπάρχει απαγόρευση χρήσης, είναι να απαλλάσσονται συνολικά από τον ΕΝΦΙΑ δηλαδή τόσο από τον κύριο όσο και από τον συμπληρωματικό φόρο. 

Τις περιπτώσεις αυτές επιβεβαίωσε στην «Π» και η πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Αχαΐας, Κυριακή Αθανασιάδη, η οποία τόνισε ότι πρόκειται για ιδιαίτερο πρόβλημα, το οποίο στην Πάτρα, λόγω της επέκτασης του σχεδίου πόλης τα τελευταία χρόνια, αφορά πολλούς ιδιοκτήτες δεσμευμένων ακινήτων που δεν έχουν αποζημιωθεί. Μια διαφορετική περίπτωση είναι και τα ρυμοτομούμε- να ακίνητα, τα οποία αν δεν έχουν πληρωθεί από τους δήμους, εξακολουθούν να επιβαρύνονται με ΕΝΦΙΑ σε ειδική κατηγορία. 

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

Όσον αφορά τους φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφής φόρου εισοδήματος αλλά ταυτόχρονα τους έχει βεβαιωθεί και ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει να επισκεφθούν το τμήμα Εσόδων της εφορίας, στην οποία υπάγονται και να υποβάλουν γραπτό αίτημα για συμψηφισμό. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που το επιστρεφόμενο ποσό είναι 500 ευρώ και ο ΕΝΦΙΑ 400, τότε θα γίνει κατόπιν του αιτήματος συμψηφισμός και ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει στην εφορία έναν τραπεζικό αριθμό IBAN προ- κειμένου να του επιστραφεί η διαφορά των 100 ευρώ. Φορολογούμενος που καλείται να πληρώσει ΕΝΦΙΑ 1.000 ευρώ και ταυτόχρονα δικαιούται επιστροφή φόρου ύψους 600 ευρώ δικαιούται κατόπιν αιτήματός του συμψηφισμό των πρώτων τριών από τις πέντε δόσεις του ΕΝ- ΦΙΑ και θα κληθεί να πληρώσει μόνο τις δυο τελευταίες δόσεις του φόρου ακινήτων (Δεκεμβρίου 2016 και Ιανουαρίου 2017), δηλαδή συνολικά 400 ευρώ (200 ευρώ η κάθε δόση). 

Αν και η νομοθεσία προ- βλέπει αυτόματους συμψηφισμούς, η σχετική διαδικασία δεν εφαρμόζεται ακόμη από τη γενική Γγραμματεία Δημοσίων Εσόδων λόγω τεχνικών δυσκολιών.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top