Αχαΐα: Η διάβρωση "τρώει" τις ακτές

Σε τέσσερα τμήματα της βόρειας Πελοποννήσου, εντός των διοικητικών ορίων της Αχαΐας, εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα διάβρωσης των ακτών κατά μήκος του Κορινθιακού.
Οι περιοχές της Αχαΐας που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα είναι η ακτογραμμή συνολικού μήκους περίπου 52 χιλιομέτρων στα σύνορα με την Κορινθία (περιοχή Μαύρα Λιθάρια), τμήμα της ακτής στην Αιγείρα, τμήμα της παραλιακής του Διακοπτού και στις τοπικές κοινότητες Σελιανίτικα και Λόγγο.
Ειδικότερα:
· Στο τμήμα της ακτογραμμής μελέτης από τα Μαύρα Λιθάρια έως την Τράπεζα (συνολικού μήκους 15.500 μ.) οι θέσεις με πρόβλημα έντονης διάβρωσης είναι οι: Αιγείρα (2.600 μ.), παραλία Ποροβίτσας (2.100 μ.), παραλία Πλατάνου (2.200 μ.).
· Στο τμήμα από Τράπεζα έως Αίγιο (17.300 μ.) πρόβλημα έντονης διάβρωσης παρατηρήθηκε στο Διακοπτό (2.600 μ.).
· Στο τμήμα από Αίγιο μέχρι Λαμπίρι (19.300 μ.) οι θέσεις με πρόβλημα έντονης διάβρωσης είναι οι: Σελιανίτικα-Λόγγος (2.100 μ.) και Λαμπίρι (1.200 μ.).
Επίσης, κοντά στα διοικητικά όρια της Αχαϊας με την Κορινθία (την Λυγιά, το
Δερβένι, την Πεταλού και τα Μαύρα Λιθάρια τοπικά), κατά μήκος της ακτογραμμής,
παρατηρείται υποσκαφή και έντονη διάβρωση που απειλεί κατοικίες καθώς και το
οδικό δίκτυο της περιοχής.
Για τον εντοπισμό των αιτιών της διάβρωσης και τη συγκέντρωση προτάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου το υπουργείο Υποδομών πρόκειται να αναθέσει το υπουργείο υποδομών μελέτη με τίτλο: «Μελέτη αντιμετώπισης των φαινομένων διάβρωσης στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου». Τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης δόθηκαν στη δημοσιότητα από την γενική γραμματεία δημοσίων έργων και υπογράφονται από τον γ.γ., Γιώργο Δέδε. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, στην αναθέτουσα αρχή, των φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται η 6η Οκτωβρίου 2016 (ώρα 10:00). Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη μελέτη ανέρχεται στα 4,8 εκατ. ευρώ (με 24% ΦΠΑ).
Κατά προτεραιότητα κρίθηκε ότι θα πρέπει να μελετηθούν από ακτομηχανικής απόψεως τα τμήματα των έργων που ιεραρχήθηκαν από ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχοντα τα μεγαλύτερα προβλήματα διάβρωσης. Εκτιμήθηκε όμως ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν και άλλα τμήματα της συνολικής υπό μελέτη ακτογραμμής που υφίστανται διάβρωση, όπως η παραλία Ποροβίτσης, η παραλία Πλατάνου και η παραλία στο Λαμπίρι που εντοπίστηκαν από τις υπηρεσίες του υπουργείου.
Η κατάσταση της ακτογραμμής περιγράφεται αναλυτικά στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Καταγραφή/Αξιολόγηση/Ιεράρχηση προβλημάτων διάβρωσης των ακτών της Βορείου Πελοποννήσου στον Κορινθιακά κόλπο και οργάνωση του σχεδιασμού προστασίας τους» (Δήμας κ.α. 2016), όπως αναφέρεται στο φάκελου έργου της προς ανάθεση μελέτης. 


Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top