Μείωση της παραοικονομίας (η οποία ξεπερνάει το 25% του ΑΕΠ) κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αύξηση της εισπραξιμότητας του ΦΠΑ (το κενό της εισπραξιμότητας του οποίου προσεγγίζει τα 6,5 δισ. ευρώ ετησίως) κατά 1 δισ. ευρώ ετησίως, θα επιφέρει η καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και πολιτών αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων και του κράτους, σύμφωνα με την ανάλυση που έχει κάνει ο ΣΕΒ. Παράλληλα, θα μειώσει το κόστος προμηθειών για το Δημόσιο κατά 200 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων κατά 1 με 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ μπορεί να περιορίσει την έκδοση εικονικών τιμολογίων κατά 60%. Ταυτόχρονα, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές θα διασφαλίσουν την τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος των συνεπών επιχειρήσεων και της λειτουργίας της αγοράς.

Αξιολογώντας τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες και εκτιμώντας ότι η συγκυρία στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ευνοϊκή για την προώθηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για τη διεύρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο ΣΕΒ πρότεινε προς την κυβέρνηση 20 συνολικά προτάσεις, η υιοθέτηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει σε μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση.

Χαρακτηριστικό της υστέρησης που εμφανίζει η χώρα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι το γεγονός ότι ακόμη και μετά την επιβολή των κεφαλαιακών περιορισμών, που επέφεραν ριζική αλλαγή στις συναλλακτικές συνήθειες και πρακτικές των Ελλήνων, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να καταγράφουν αύξηση κατά 90%, η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλότερη διείσδυση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 28.

Προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή ενός σχεδίου καθολικής ηλεκτρονικής, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, είναι η εναρμόνιση με τις κοινοτικές οδηγίες, ευελιξία στον τρόπο αποστολής των φορολογικών στοιχείων, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν χωρίς πρόσθετες σημαντικές επενδύσεις να στέλνουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές και διεύρυνση της επιδότησης του κόστους προμήθειας του λογισμικού ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές επιχειρήσεις, μέσω κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Μόνο από το μέτρο της καθιέρωσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις δημόσιες προμήθειες, η μελέτη του ΣΕΒ εκτιμά ότι το ελληνικό Δημόσιο μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Στα πλεονεκτήματα αναφέρεται και η αυτοματοποίηση του φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού από την καθιέρωση ηλεκτρονικών συναλλαγών αλλά και την καθιέρωση υποχρεωτικών πληρωμών των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, τους προμηθευτές και το προσωπικό μέσω της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Επίσης, προτείνεται η καταβολή των οφειλών πελατών προς τις επιχειρήσεις και μεταξύ επιτηδευματιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής με σταδιακή θέσπιση της υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για ποσά ανώτερα των εκάστοτε ορίων. Σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές λιανικής, ο ΣΕΒ προτείνει το όριο από τα 1.500 ευρώ σήμερα, να μειωθεί στα 250 ευρώ με προοπτική στα 75 ευρώ, ενώ οι συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών προτείνεται να έχουν τελικό όριο τα 50 ευρώ, ειδικά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου το μέγεθος της φοροδιαφυγής είναι υψηλό. Τα όρια θα πρέπει να καθιερωθούν σταδιακά, μέσω διαδοχικών μειώσεων των υφιστάμενων ορίων.

Σημαντικά στον στόχο των καθολικών ηλεκτρονικών συναλλαγών, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, θα συμβάλει και η χορήγηση φορολογικών κινήτρων, τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές για όλο το διάστημα που θα οικοδομείται η «κουλτούρα» στη μη χρήση μετρητών και μέχρι να επιτευχθεί ο ικανοποιητικός αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών ετησίως, που θα πλησιάζει τον μέσο όρο της Ε.Ε.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top