Ὅλο τὸ ευρωκηφηναριό κρώζει γιά ταχεῖες διαπραγματεύσεις μέ τὴν Βρεττανία καὶ μάλιστα χωρίς εἰδικές σχέσεις. Μὲ πρωτοψάλτη τόν ἀπίθανο Σούλτς!

- Δηλαδή, νὰ καταλάβω, τὸν Ἰανουάριο δέν εἶχαν ἐγκρίνει ἰδιαίτερη πορεία γιὰ τὴν Ἀγγλία;

-Τὸ ἴδιο δὲν ἔχει γίνει καὶ μὲ ἄλλες χῶρες, ἀκόμη καὶ σὲ μερικές ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν υἱοθετήσῃ τὸ εὐρώ, ἀλλά σφυρᾶνε ἀδιάφορα;

-Ἰδιαίτερη σχέση δὲν ἔχουν μὲ Νορβηγία, Ἐλβετία, Ἰσλανδία, Λιχτεντστάϊν;

-Τὶ μποῦρδες σᾶς λένε! Κι'ὄχι τίποτε ἄλλο, ἀλλά τοὺς πληρώνουμε γιὰ νὰ μᾶς τίς λένε!

-Ἄμ ἡ ἄλλη, ἡ Στέρτζον, Πρωθυπουργίσκα τῆς Σκωτίας, θέλει λέει τώρα ἀνεξαρτησία της γιά νὰ μπῇ στὴν ΕΕ.

-Καί γιατί, μανδάμ, δὲν ἐγκαταλείψατε τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο στὸ περσινό δημοψήφισμα, λέγοντας μάλιστα ὅτι δὲν θὰ μπορούσατε ὡς ἀνεξάρτητοι, νὰ εἶστε στὴν ΕΕ; Τώρα μπορεῖτε;

-Καὶ ἅμα γράφετε τοὺς πολῖτες, καταλλήλως, ἐπειδὴ δὲν σᾶς ἄρεσε ἡ ψῆφος τους, γιατί νὰ μὴν γίνῃ τὸ ἴδιο καὶ μὲ ἐσᾶς ὡς πρωθυπουργοῦ; Νὰ σᾶς ἀλλάξουν τὴν ἑπομένη τῆς ἐκλογῆς σας οἱ πολῖτες; Νισάφι πιά μέ τά πολιτικά φρικιά!

-Στό κάτω κάτω ἀπὸ τὰ πεντέμισυ ἑκατομμύρια Σκώτους ἑνάμισυ ψήφισε ΕΕ, ἕνα ψήφισε ὄχι καὶ τὸ ὑπόλοιπο 50% ἀπεῖχε!

-Εἴδατε δημοκρατικιά ἀντίδραση ἡ ΕΕ; Μαζεύτηκαν νὰ κουβεντιάσουν γιά τό Βρεττανικό Ὄξω, μόνο οἱ Ἕξι. Ποιοί ἕξι; Οἱ χῶρες ποὺ πρωτοϊδρυσαν τὴν ΕΟΚ.

-Λίγη ἱστορία: «ἡ BeNeLux ἦταν τελωνειακή ἕνωση καὶ ἱδρύθηκε τῷ 1944 ἀπό Βέλγιο, Ὁλλανδία, Λουξεμβοῦργο (ἐξόριστους ἀντιπροσώπους). Μιά "σφῆνα" μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας.


-»"Ἀκολούθησε" ἡ Εὐρωπαϊκή Κοινότητα Ἅνθρακα Χἀλυβα (ECSC) τῷ 1951 (Συνθήκη Παρισίων) μὲ τὴν εἰσδοχή καὶ τῶν Γαλλίας, Γερμανίας, Ἰταλίας (Οἱ ἕξι ποὺ προείπαμε).-»"Μετεξελίχθηκε" σὲ Εύρωπαϊκή Οἰκονομική Κοινότητα (EEC) τῷ 1957 (Συνθήκη Ρώμης), ἀπὸ τὴν ὁποίαν "ἀνεδείχθη" ἡ Εύρωπαϊκή Ἕνωση (EU) τῷ 1993». Τέλος ἱστορίας.

-Μετὰ τὸν Γκρήνσπαν κι’ὁ Κροῦγκμαν: Ποιό Brexit, εἶπε· τὴν διάλυση τοῦ ἠλίθιου εὐρώ δὲν τὴν βλέπετε;

- Χμ! Συναντήθηκαν Ολάντ (Γαλλίας) καὶ Ρέντσι (Ἰταλίας) γιὰ νὰ βροῦν τρόπους νὰ σωθῇ ἡ ΕΕ τό ἑπόμενο ἑξάμηνο! Καί ξέρετε τί ζητοῦν;

-Αὔξηση δημοσίων ἐπενδύσεων μὲ ἀκύρωση τοῦ συμφώνου σταθερότητος, ζητᾶ ἡ Ἰταλία!! Ἐπὶ πλέον μὲ αὐτό, ζητᾶ ἐλευθερία προϋπολογισμοῦ ἡ Γαλλία!!

-Ρέ, λεβέντες, τί εἶναι πάλι ἐτοῦτα τὰ καμώματα; Αὐτά εἶναι δράσεις, και τρόποι ἀντιμετώπισης κρίσεων, ὅταν ἔχετε ἐθνικὰ νομίσματα! Μπᾶς καὶ ξεχάσατε ὅτι εἶστε στὴν εὐρωζώνη; Ρωτήσατε Ἅγκελα καὶ Σόϊμπλε;

-Μὴν ἀνησυχῆτε, ἐργαζόμενοι. Ἡ μείωση τοῦ μισθοῦ σας ποὺ παρατηρεῖτε ἀπὂ προχτές, δὲν θὰ εἶναι προσωρινή. Μόνο μόνιμη. Μὲ τὶς ὑγεῖες σας. Σοφιστοδιαστροφεὶς δὲν ψηφίζετε τόσα χρόνια;

-Ὅσοι φυσικά έργάζεσθε. Ποὺ εἶστε μόλις τὸ 33% τοῦ ἐνεργοῦ πληθυσμοῦ. Δὲν τό λέω ἐγώ αὐτό! Τὸ λέει ὁ Χρυσόγονος, ευρωβουλευτὴς τοῦ ... Σύριζα!

-Ἡ Πολωνία, ναὶ ἡ Πολωνία, ἐπέκρινε εὐθἐως τὸν Γαλλογερμανικό ἄξονα τῆς ΕΕ. Καὶ κατέληξε προειδοποιῶντας, ὅτι ξεχᾶστε τὴν ὁμοσπονδοποίησης τῆς Εὐρώπης! Χά!

-Κι’ὄχι μόνο αύτό, ἀλλά εἶπε ὅτι ἡ ΕΕ ὅπως τὴν ξέραμε μᾶς τέλειωσε!

-Χωρίς πρῶτα ξεκάθαρη αἴτηση ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, δὲν θὰ ξεκινήσῃ διαπργμάτευση ἀποχώρησης, δήλωσε ὁ Πρόεδρος τοῦ Ευρ. Συμβουλίου, ἀνεκδιήγητος κ. Τούσκ!

-Τὶ μοῦ λές βρέ παιδί μου! Ἐσεῖς οὕλοι δὲν κρώζατε ὅτι ξεέτε τό ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος καὶ ὅτι θὰ τελειώσετε τό θέμα σὲ τρεῖς μέρες, ποὺ λέει ὁ λόγος;

-Μήπως, λέω μήπως, σ’ἔπιασε ἀπὸ τὸ αὐτό ὁ Ὁμπάμα, ψιθυρίζοντας ν’ἀφήσετε ἥσυχη τὴν Ἀγγλία;

-Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα ανωτέρω είναι ψυχαγωγικὰ προϊόντα αχαλίνωτης φαντασίας, τα δε ονόματα και γεγονότα είναι συμπτωματικά, τυχαία, φανταστικά, ουδεμίαν σχέσιν έχοντα με την χώρα τής φαιδράς πορτοκαλέας.

Ο Κακεντρ(Ι)χής


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top