Πολιτικές δυνάμεις που αξίωναν τον Αύγουστο του 2015 την ψήφιση του Ν.4336 για την περικοπή του ΕΚΑΣ, εμφανίζονται αίφνης αγανακτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι για τα θύματα της δικής τους πολιτικής. Η κριτική μας για το ΕΚΑΣ είναι γνωστή. Εμείς πάντα θέλαμε την ενίσχυση των μικροσυνταξιούχων και όχι επιδοματικές πολιτικές.

Αυτοί που επιτίθενται, αποκρύπτουν τις προστατευτικές προοπτικές και τις αναπτυξιακές επιδράσεις του νόμου. Αυτές οι δυνατότητες θα ξεδιπλώνονται βαθμιαία κατά την εφαρμογή και την πλήρη ανάπτυξη του νέου θεσμικού πλαισίου. Οι πρώτες εγκύκλιοι επιλύουν με ευνοϊκό τρόπο αρκετά θέματα ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Εγκύκλιοι οι οποίες αποτυπώνουν τις πολιτικές μας επιδιώξεις για βελτίωση των ήδη δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην κοινωνική ασφάλιση. Για παράδειγμα διατηρούμε μειωμένο ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όσους απώλεσαν την ιδιότητα του δικαιούχου του ΕΚΑΣ. Εντούτοις, θρηνούν για αποτελέσματα των δικών του πολιτικών εκείνοι που γνωρίζουν ότι οι περικοπές του ΕΚΑΣ είχαν δρομολογηθεί με βάση δικές τους δεσμεύσεις. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση όχι μόνο να διασώσει την κοινωνική ασφάλιση στη χώρα, αλλά να προσδώσει προοπτικές ανάπτυξης με ισονομία και δικαιοσύνη. Eχουμε δεσμευτεί.

Και αυτή η δέσμευση θα αποδεικνύεται σε συνεχή μέτρα τα οποία θα θεσμοθετούνται με τις πολιτικές μας για την υγεία, την περίθαλψη, την πρόνοια για τους αδύναμους και τη γενικότερη κοινωνική προστασία. Μέρος αυτής της πολιτικής θα αποτελέσει η αύξηση των χαμηλών συντάξεων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που φτάνουν μέχρι και 120% για τις χαμηλότερες συνταξιοδοτικές αποδοχές.


Τάσος Πετρόπουλος
Υφυπ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top