Εκατοντάδες εταιρείες από τους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, των κατασκευών, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, του εμπορίου και του αγροτικού τομέα κινδυνεύουν να πέσουν στα χέρια ξένων κερδοσκοπικών funds σε περίπτωση που οι ελληνικές τράπεζες περάσουν στα χέρια ξένων χωρίς κανέναν έλεγχο. Επιχειρηματικά «κόκκινα» δάνεια ύψους άνω των 43 δισ. ευρώ αλλά και χιλιάδες στεγαστικά δάνεια θα βρεθούν εν μια νυκτί στα χέρια ξένων managers που θα μπορούν με τον τρόπο αυτό να ελέγξουν την οικονομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Παράλληλα, σε κίνδυνο μπορεί να μπουν χιλιάδες σπίτια δανειοληπτών που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους λόγω της οικονομικής κρίσης και της μείωσης των εισοδημάτων τους.

Οι ξένοι επενδυτές - διαχειριστές των funds, πολλές φορές με τη βοήθεια των δανειστών, ετοιμάζονται να «εισβάλουν» στην ελληνική αγορά επιχειρηματικών δανείων από την... πίσω πόρτα. Δηλαδή από τα μετοχικά κεφάλαια των ελληνικών τραπεζών και με τον τρόπο αυτό να διαχειριστούν το «χρυσό» χαρτοφυλάκιο. Και μπορούν πλέον να πάρουν τα δάνεια, και τον έλεγχο των επιχειρήσεων έναντι πινακίου φακής.

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αφήσουν εταιρείες να χρεοκοπήσουν αδιαφορώντας για την ανεργία ή για τις επιπτώσεις στην οικονομία. Και παράλληλα, να κρατήσουν εταιρείες - διαμάντια ή «χρυσοφόρα» ακίνητα.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από την έρευνα της εταιρείας συμβούλων Mckinsey. Η μελέτη έδειξε ότι 1.200 επιχειρήσεις έχουν συνολικό δανεισμό 36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20 δισ. ευρώ είναι «κόκκινα».

Από την περαιτέρω επεξεργασία εξαιρέθηκαν οι υγιείς εταιρείες και έμειναν στο δείγμα 160 όμιλοι με δανεισμό 15 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 11 δισ. ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα. Πολλοί από αυτούς, υγιείς και μη, θα περάσουν στα χέρια των ξένων funds αποκτώντας τον έλεγχο τραπεζών ή προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλά τιμήματα για να αγοράσουν τα δάνεια, εκμεταλλευόμενα τη δυσχερή θέση της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Όπως υποστηρίζουν άνθρωποι της αγοράς και του τραπεζικού συστήματος, πρέπει να αποτραπεί η προσπάθεια άλωσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας με δύο τρόπους: Στον θέμα των διοικήσεων των τραπεζών να αποκλείεται η προσπάθεια μετόχων μειοψηφίας να παίζουν παιχνίδια. Και ως προς την αγορά κόκκινων δανείων από ξένα funds, να γίνεται αυστηρός έλεγχος των εταιρειών που θα μπουν στην ελληνική αγορά αλλά και να επιλεγεί η λύση των joint ventures για συνδιαχείριση, ώστε να μην είναι ανεξέλεγκτη η δράση τους και να μην αποκτούν τον έλεγχο σε σημαντικές εταιρείες από όλους τους κλάδους.

Πάντως και οι τραπεζίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ως προς την περιουσία που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους και η οποία προήλθε από «κόκκινους» δανειολήπτες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσουν καλύτερα αντανακλαστικά επιλέγοντας τη σύνταξη business plans βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, ώστε να μην περάσουν υπό τον ξένο έλεγχο και σε ό,τι αφορά τα ακίνητα, να επιλεγούν εκείνα που έχουν μεγάλη αξία αλλά σήμερα αποτιμώνται χαμηλά λόγω της κρίσης στο real estate.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top