Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος 



Κανένα αντίκρισμα δεν είχε για τις κυβερνήσεις, πρώην και νυν, η δημοσιοποίηση των ονομάτων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου ως μέτρο πίεσης για να εξοφλούν ή να ρυθμίζουν τα χρέη τους προς την Εφορία, αφού μέσα σε τέσσερα χρόνια οι μεγαλοοφειλέτες υπερτριπλασιάστηκαν, τα δε χρέη τους τετραπλασιάστηκαν.

Αυτό το στοιχείο προκύπτει από τη σύγκριση ανάμεσα στη «μαύρη λίστα» που θεσπίστηκε επί υπουργίας Ευάγγελου Βενιζέλου το 2011 και οι προβολείς έπεσαν πάνω της το 2012 με αυτήν του Ευκλείδη Τσακαλώτου που θα δει το «φως» της δημοσιότητας τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους αφού από τους 4.151, που ήταν ο αριθμός των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου το 2011, αυτοί αυξήθηκαν στους 15.000 το 2016, όπως επισημαίνουν καλά ενημερωμένες πηγές.
Η δεύτερη ματιά

Την ίδια στιγμή εντυπωσιακή αύξηση σημείωσαν στην ίδια τετραετία και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, οι οποίες από τα 14,8 δισ. ευρώ «πέταξαν» στα 65,1 δισ. ευρώ. Αυτό είχε αποτέλεσμα η μέση οφειλή ανά φορολογούμενο να διαμορφωθεί από τα 3,6 εκατ. ευρώ στα 4,3 εκατ. ευρώ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η λίστα με τους φορολογούμενους που έχουν χρέη άνω των 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων) περνάει από μία δεύτερη ματιά προκειμένου να μην προστεθούν σε αυτή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αποβιώσει ή έχουν πτωχεύσει ή έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια. Ετσι σε αυτήν θα περιλαμβάνονται:

■ Οφειλές οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά από φόρους, δασμούς και λοιπά φορολογικά βάρη και δη από:

• Φυσικά πρόσωπα όπου θα αναγράφεται: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και μητέρας, βασική οφειλή, συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

• Νομικά Πρόσωπα με στοιχεία της επιχείρησης: ΑΦΜ, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή, συνεισπραττόμενα, σύνολο οφειλόμενου ποσού και παρατηρήσεις.

■ Χρέη για τα οποία υπάρχει οριστικοποίηση της φορολογικής ενοχής, η οποία επέρχεται είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης καταλογισμού φόρου, είτε με την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σχετικά με την ύπαρξη και το ύψος της οφειλής.

■ Οφειλέτες οι οποίοι προηγουμένως έχουν ενημερωθεί για τη σκοπούμενη δημοσιοποίηση.

Σημειώνεται ότι στους οφειλέτες του Δημοσίου έχει δοθεί προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών, προκειμένου είτε να προβούν στην τακτοποίηση της οφειλής του, με βάση τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, είτε να προβάλουν αντιρρήσεις.

Στη λίστα υπάρχει πρόβλεψη και για τους ανήλικους οφειλέτες,αφού θα αναγράφονται μόνο τα αρχικά του επωνύμου, του ονόματος, του ονόματος του πατέρα και της μητέρας, η συνολική οφειλή χωρίς το ΑΦΜ και με την ένδειξη «ανήλικος» στις παρατηρήσεις.

ΠΗΓΗ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top