Ναυτιλιακή υπερδύναμη η Ελλάδα
Παρά το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα και παγκοσμίως, η ελληνική ναυτιλία όχι μόνον διατηρεί αλώβητη την ηγετική της θέση αλλά και τη διευρύνει.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία ελέγχει πλέον έναν στόλο που απαρτίζεται από 4.585 πλοία (πλοία άνω των 1.000 gt), χωρητικότητας 341,17 εκατομμυρίων τόνων deadweight (dwt). Αυτό σημαίνει αύξηση περίπου 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έτσι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), αντιπροσωπεύει το 19,63% του παγκόσμιου στόλου σε χωρητικότητα dwt και το 49,96% του στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αμφότερα τα ποσοστά παρουσιάζουν ανοδική πορεία συγκρινόμενα με τα προηγούμενα έτη.

Ο ελληνόκτητος στόλος ελέγχει το 30,14% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 21,18% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών πλοίων χύδην φορτίων και το 16,61% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παράγωγων προϊόντων πετρελαίου.

Νέες παραγγελίες

Την ίδια ώρα και παρά τη συρρίκνωση της χρηματοδότησης και την ασταθή ναυλαγορά, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 407 πλοία (άνω των 1.000 gt), αντιπροσωπεύοντας 44,83 εκατομμύρια dwt σε σύνολο 3.507 παραγγελιών χωρητικότητας 260,35 εκατομμυρίων dwt5 νέων πλοίων μέχρι το τέλος του 2015. Από αυτά τα πλοία, 221 ήταν δεξαμενόπλοια που αντιστοιχούν στο 25,88% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και 63 πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου LNG /LPG που ανέρχονται στο 19,72% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, 153 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων που αντιστοιχούν στο 14,39% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία, 30 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν στο 6,12% της παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) υπό παραγγελία και 3 άλλα σκάφη.

"Οι Έλληνες εφοπλιστές συνεχίζουν την ανανέωση του στόλου τους επενδύοντας σε σύγχρονα, τεχνολογικά προηγμένα, αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον πλοία, με μια τάση προς μεγαλύτερα πλοία κατά μέσο όρο", επισημαίνει η ΕΕΕ.

Η ελληνόκτητη ναυτιλία κατέχει τον μεγαλύτερο "cross-trading" στόλο στον κόσμο, καθώς το 98,5% της υπό ελληνική πλοιοκτησία χωρητικότητας μεταφέρει φορτία μεταξύ τρίτων χωρών. Σύμφωνα με την ΕΕΕ "ο ελληνόκτητος στόλος έχει υψηλή ανταπόκριση στις μεταβολές των εμπορικών ροών, όπως η άνοδος της ασιατικής ζήτησης, ενώ η σημασία του για την Ευρώπη είναι διττή: σε σχέση με την εξασφάλιση των εισαγωγικών και εξαγωγικών αναγκών της Ε.Ε. και την ενίσχυση του ναυτιλιακού πλέγματος δραστηριοτήτων της. Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή ζώνη πλοιοκτησίας στον κόσμο βρίσκεται στο πλέγμα Αθήνας - Πειραιά, η οποία συνδέεται στενά με την εθνική ιδιοκτησιακή βάση της, σε αντίθεση με παρεμφερείς πλοιοκτητικές ζώνες, όπως η Σιγκαπούρη και το Λονδίνο, που προσελκύουν μια πλοιοκτητική βάση προερχόμενη από την υφήλιο".

Στο 50% των αγοραπωλησιών ο ένας εκ των συμβαλλομένων είναι Έλληνας

Οι Έλληνες εφοπλιστές ήταν επίσης ιδιαίτερα δραστήριοι στις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων πλοίων, καθώς συμμετείχαν σχεδόν στο 50% όλων των αναφερόμενων συναλλαγών σε δεξαμενόπλοια και φορτηγά είτε ως αγοραστές είτε ως πωλητές κατά το προηγούμενο έτος. "Η παρατεταμένη περίοδος εξαιρετικά χαμηλών ναύλων, ειδικά στον τομέα πλοίων μεταφοράς ξηρών χύδην φορτίων, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των παροπλισμένων πλοίων", επισημαίνει ο θεσμικός φορέας της μεγαλύτερης ελληνικής ιδιωτικής βιομηχανίας.

Χρυσή η ελληνική σημαία αλλά μη ανταγωνιστική

Το 2015 η ελληνική σημαία αριθμούσε 770 πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 41,37 εκατομμυρίων gt4. Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση διεθνώς και τη δεύτερη στην Ε.Ε. (σε dwt). Κύκλοι της αγοράς αποδίδουν το γεγονός στη χαμηλή ανταγωνιστικότητά της εξαιτίας κόστους αλλά και γραφειοκρατίας. Το ηλικιακό προφίλ της ελληνικής σημαίας το 2015 ήταν 13,2 έτη και του ελληνόκτητου στόλου 11,2 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ήταν 14,4 έτη. Ο ελληνικός στόλος παραμένει στη λίστα του Qualship 21 των ΗΠΑ, στη Λευκή Λίστα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization - ΙΜΟ) και στη Λευκή Λίστα του Paris Memorandum of Understanding (MOU), ενώ είναι ένας από τους πιο ασφαλείς στόλους παγκοσμίως με λιγότερο από 1% μικρά ναυτικά ατυχήματα καταγεγραμμένα για το 2015.

"Εξαιρετικά δύσκολο" το 2016 Το 2016 αναμένεται να είναι "εξαιρετικά δύσκολο" για την παγκόσμια ναυτιλία. Η ναυτιλιακή αγορά αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, με στασιμότητα στην ανάπτυξη των οικονομιών των μεγάλων χωρών και με ανάγκη αυστηρής πειθαρχίας στη διαχείριση της ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης μεταφορικής ικανότητας εκτιμά η ετήσια έκθεση της ΕΕΕ. "Γεωπολιτικές εντάσεις, υψηλότερο λειτουργικό κόστος και κόστος συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αυξημένο κόστος δανεισμού και περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιτείνουν τη ζοφερή εικόνα". Επιπρόσθετες προκλήσεις περιλαμβάνουν "τις συνέπειες της συμφωνίας της Συνδιάσκεψης του Παρισιού περί κλιματικής αλλαγής (COP 21) (Δεκέμβριος 2015) όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την οικονομική αναδιάρθρωση της Κίνας και άλλων οικονομιών αναπτυσσόμενων χωρών, καθώς προσανατολίζονται όλο και περισσότερο στον κλάδο των υπηρεσιών".


Πηγή
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top