Σύμβουλος Βαρθολομαίου: 
Οἱ ἀποφάσεις τῆς Πανορθόδοξης 
θά δεσμεύουν καί ὅσους δέν συμμετάσχουν!
Καί σχόλια 
ἀπό τό Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ 


Οι αποφάσεις της επικείμενης Πανορθόδοξης Συνόδου, η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα στην Κρήτη στα τέλη του Ιουνίου, θα είναι δεσμευτικές για όλες τις τοπικές εκκλησίες - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν θα συμμετάσχουν σε αυτήν...

Αυτό δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στην αμερικανική Καθολική ιστοσελίδα Crux ο θεολογικός σύμβουλος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου Αρχιδιάκονος Ιωάννης Χρυσαυγης.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σάν ἀπειλή ἀκούγεται αὐτό. Νά ὑπενθυμίσουμε στόν σεβαστό Ἀρχιδιάκονο πώς ἡ Ἀλήθεια τοῦ Κυρίου ἐλευθερώνει, δέν δεσμεύει· «γνώσεσθε τὴν Ἀλήθειαν, καὶ ἡ Ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν. η´ 32). Εἶναι ἐντολή τοῦ Κυρίου. Ἄρα, ὁ,τιδήποτε δέν θά εἶναι σύμφωνο μέ τήν Ἀλήθεια τοῦ Κυρίου, δέν εἶναι καί ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ δεσμευτικό!).


Ακούγοντας τον δημοσιογράφο να αναρωτιέται αν η Πανορθόδοξη θα πραγματοποιηθεί τελικά, ο αρχιδιάκονος εξέφρασε την έκπληξή του, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν καταλαβαίνει μια τέτοια ερώτηση.

Υπενθύμισε την τελευταία φάση της προσυνοδικής διαδικασίας -η οποία ξεκίνησε το 1992-, όταν ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος κάλεσε τους 14 Προκαθημένους των αυτοκέφαλων τοπικών Εκκλησιών τον Ιανουάριο του 2016, οπότε και εγκρίθηκαν τα βασικά έγγραφα της Συνόδου.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Νά ὑπενθυμίσουμε στόν σεβαστό Ἀρχιδιάκονο, πώς·
1. 14 Προκαθήμενοι δέν εἶναι τό ἅπαν σύμπαν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ΟΛΟΙ, κλῆρος καί λαός.
2. Δέν ἐνημερώθηκαν γιά τό μαγείρεμα τῆς Συνόδου ΟΛΟΙ οἱ Ἐπίσκοποι καί μάλιστα ἡ συντριπτική πλειοψηφία τους, ἐνῶ τά κείμενα πού "ἐγκρίθησαν" ἀπό μία μειοψηφία Προκαθημένων ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Ἐπισκόπων, τούς ἐδόθησαν πρό τετελεσμένου. Λογικό εἶναι οἱ ἀντιδράσεις ἐπί τῶν κειμένων καί ὄχι μόνο, νά εἶναι τῆς τελευταίας στιγμῆς.
3. Δικαίωμα νά ἀλλάξει γνώμη ἔχει ὁ καθένας, πολλῷ δέ μᾶλλον ὅταν ὑπάρχουν τόσες ἀντιδράσεις ἀπό Ἐπισκόπους, Μοναχούς, Κληρικούς καί λαϊκούς γιά σοβαρά δογματικά καί θεολογικά ζητήματα πού ἀφοροῦν τή Σύνοδο. Μάλιστα, ἐπιβάλλεται νά ἀλλάξουν γνώμη Ἐπίσκοποι καί Τοπικές Ἐκκλησίες, ἀφουγκραζόμενοι τίς σωστές παρατηρήσεις τῶν ἀντιδρώντων. Ἔτσι λειτουργεῖ ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα μέ μέλη καί ὄχι ὑδροκέφαλα ἀπό μία χούφτα ὑψηλά ἱσταμένων ρασοφόρων!).

Όσον αφορά το ζήτημα του αν πρέπει να αλλάξει το θεολογικό ή εκκλησιολογικό καθεστώς της Πανορθόδοξης στην περίπτωση της μη συμμετοχής σε αυτην μιας ή περισσοτέρων τοπικών Εκκλησιών, ο Αρχιδιάκονος της Κωνσταντινούπολης κατηγορηματικά απάντησε: "Όχι".

"Αν μία ή περισσότερες εκκλησίες δεν θα είναι παρούσες, ή αρνηθούν να συμμετάσχουν, ή δεν ψηφίσουν - όλες οι αποφάσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν και θα είναι υποχρεωτικές για όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβαστέ Ἀρχιδιάκονε, σᾶς ὑπενθυμίζουμε πώς οἱ ἀποφάσεις ὅλων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἱερᾶς μας Παραδόσεως ἦσαν ΟΜΟΦΩΝΕΣ, διότι μόνο τότε ἀποδεικνύεται ἡ ἐνέργεια καί εὐαρέστηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος! Εἰδάλλως, πετάξτε γιά ἀρχή τό συνοδικό σύνθημα· "ἵνα ὦσιν ἕν". Μοιάζει μέ λεκτικό πυροτέχνημα πρός ἐντυπωσιασμόν, ἐνῶ ἀποτελεῖ ἐμπαιγμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπί τῆς οὐσίας. Τό "ἀποφασίζομεν καί διατάζομεν" δέν ἐκφράζει ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅταν Τοπικές Ἐκκλησίες καί μέλη τοῦ Θεανθρωπίνου Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἔχουν σοβαρές ἐνστάσεις, στίς ὁποῖες κλείνετε τά αὐτιά σας!).
"Η Αγία & Μεγάλη Σύνοδος είναι πάνω από την Σύνοδο της κάθε συγκεκριμένης εκκλησίας, ... και θα παραμείνει έτσι ακόμα και με την απουσία μιας ή περισσοτέρων εκκλησιών " τόνισε ρίχνοντας λάδι στη φωτιά!
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Σεβαστέ Ἀρχιδιάκονε σᾶς ὑπενθυμίζουμε, πώς πάνω καί ἀπό κάθε Σύνοδο ὑπάρχουν ὅλες οἱ προηγούμενες Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί ὅ,τι ὀρθῶς ἐδογμάτισαν καί ἀπεφάσισαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί Θεοφόροι Πατέρες τῆς Παραδόσεώς μας. Καί ἀκόμη πιό πάνω κι ἀπό ὅλα αὐτά εἶναι ὁ Θεός. Ἔχουμε ἐντολή·«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29). Ἄν μία Σύνοδος δέν σεβασθεῖ Θεό καί Ἁγίους, αὐτόματα εἶναι ληστρική, ὁπότε δέν εἶναι πάνω ἀπό κανέναν κι ἀπό τίποτε!).

Σημείωσε ακόμη πως εάν μια εκκλησία επιλέξει να μην παραστεί η ίδια περιθωριοποιείται.
(Σχόλιο Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ: Ἐμεῖς σημειώνουμε, πώς ἄν κάποιοι ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐπιλέξουν νά μήν ἀκολουθήσουν "ὡς ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι" τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί τίς ἀποφάσεις ὅλων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων (συμπεριλαμβανομένων καί τῆς 8ης τοῦ Μ. Φωτίου, καί τῆς 9ης τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ), οἱ ἴδιοι ἀποκόπτονται ὡς σχισματικοί καί αἱρετικοί ἀπό τό νόμιμο Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας!).


Πηγή:
http://www.vimaorthodoxias.gr/oikpa/item/83175-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%B8%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD
Συντάκτης ἐμβόλιμων σχολίων, τό:
Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top