Περί της δύο ώρες άργησε να ξεκινήσει η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο λόγος είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανέμενε ένα καλό νέο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συ- γκεκριμένα από τον διοικητή της Μάριο Ντράγκι, ο οποίος έκανε εκείνη την ώρα δηλώσεις. 

Όμως, το καλό νέο δεν ήλθε. Και ποιο ήταν αυτό; Το «πράσινο φως» από την ΕΚΤ για την παροχή ρευ- στότητας στην Ελλάδα, μέσω της αποδοχής των ελ- ληνικών ομολόγων. 

Ο Μάριο Ντράγκι ξεκαθάρισε πως, σε ό, τι αφορά την Ελλάδα, απαραίτητη προϋπόθεση για την επα- ναφορά της χώρας μας στο λεγόμενο waiver είναι η εφαρμογή των προαπαιτούμενων μέτρων. Τι είναι, όμως, το waiver; Πρόκειται για την εξαίρεση με την οποία θα γίνονται δεκτά και πάλι τα ελληνικά ομόλογα ως εγγυήσεις για την παροχή ρευστότητας, στο πλαίσιο της γνωστής ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με τον Ιταλό διοικητή της, μόλις ολο- κληρωθεί η αξιολόγηση κι εφαρμοστούν τα προ- απαιτούμενα, η ΕΚΤ θα αποφασίσει για την επαναφορά του waiver. ΑΝ όλα εξελιχθούν ομαλά, το πιθανότερο είναι αυτό να συμβεί στην επόμενη συνε- δρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ, στις 22 Ιουνίου. Ειδικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η χρονική μετάθεση της επαναφο- ράς του waiver έχει ελάχιστη οικονομική επίδραση, καθώς το ετήσιο όφελος για το σύνολο του τραπεζι- κού συστήματος είναι 150 εκατ. ευρώ. Ωστόσο ο ψυχολογικός αντίκτυπος είναι αξιοσημεί- ωτος, καθώς στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα για την αποφασιστικότητα της χώρας να προχωρήσει στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Σημειώνεται ότι με το waiver ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 10 δισ. ευρώ, που έχουν οι τράπεζες στο χαρτοφυλάκιά τους, θα γίνονται δεκτά ως εγγυήσεις για τη χορήγηση ρευστότητας με επι- τόκιο μόλις 0,05%. 

Σήμερα τα ομόλογα αυτά δεν γίνονται δεκτά από το ευρωσύστημα, παρά μόνο μέσω του μηχανισμού έκτακτης ρευστότητας (ELA), που χορηγείται με επιτό- κιο 1,55%. Με την επαναφορά του waiver, είναι προ- φανές ότι η αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω ELA θα αντικατασταθεί από την κανονική, η οποία είναι και πολύ φθηνότερη. 

Κατήφης λίγο αργότερα στην ομιλία του, που με- ταδόθηκε σε απευθείας τηλεοπτική μετάδοση, ο πρωθυπουργός δεν μπορούσε να κρύψει την απο- γοήτευση του. ΑλλωΣτε, ένα θετικό μήνυμα του Ντράγκι στην παρούσα συγκυρία ήταν η εξέλιξη που ανέμενε και επιθυμούσε διακαώς το Μέγαρο Μαξίμου για να την «πουλήσει» επικοινωνιακά στην Κοινή Γνώμη. 

Όμως, δυστυχώς για τον Αλέξη Τσίπρα και τους κομ- ματικούς συντρόφους του, συνοδοιπόρους του στην εξουσία, η αγορά και κατ’ επέκταση η ελεύθερη οι- κονομία έχουν τους δικούς τους κανόνες. εΝΑΣ απ’ αυτούς είναι και ότι η πρόσβαση στο (δα- νεικό) χρήμα γίνεται με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αργά αλλά σταθερά, θέλουν δεν θέλουν, θα μάθουν. Ομως όσο αργούν να εξοικειωθούν με την αναντίρ- ρητη πραγματικότητα του καπιταλισμού, μεγαλώνει και το κόστος για τη χώρα. 

Και μαζί μ’ αυτό μεγεθύνεται και το πολιτικό κό- στος, εννοείται για τους ίδιους, το οποίο τείνει να γί- νει πια ασήκωτο.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top