Περί τα 86,7 εκατ. ευρώ θα καταβάλει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων στην Εθνική Τράπεζα προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των στοιχείων παθητικού και ενεργητικού της Συνεταιριστικής Πελοποννήσου.

Υπενθυμίζεται πως η Τράπεζα της Ελλάδος ανακάλεσε πέρυσι τον χειμώνα την άδεια λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πελοποννήσου, επιλέγοντας τη λήψη μέτρων εξυγίανσης, αφού δεν μπόρεσε να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν με το βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Ύστερα από υποβολή προσφορών από τρεις συστημικές τράπεζες, τα υγιή στοιχεία παθητικού και ενεργητικού μεταβιβάστηκαν στην Εθνική Τράπεζα, η οποία πρόσφερε το υψηλότερο τίμημα των 5 εκατ. ευρώ με βάση την προσωρινή τους αποτίμηση.

Σύμφωνα με μελέτη της Grand Thornton, τα στοιχεία παθητικού (δάνεια) που μεταβιβάζονται στην Εθνική. αποτιμώνται στα 95 εκατ. ευρώ, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού (καταθέσεις) σε μόλις 2,37 εκατ. ευρώ. Το χρηματοδοτικό κενό που θα καλυφθεί προκύπτει ανέρχεται σε 87,6 εκατ. ευρώ, αφού αφαιρεθεί και το αντάλλαγμα ύψους 5 εκατ. ευρώ που πρόσφερε η Εθνική για την απόκτηση.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top