Ὁ George Soros καὶ τὸ… εὐαγὲς ἵδρυμά του Solidarity Now, ἀποφάσισαν γι’ ἀκόμη μιὰ φορὰ νὰ μᾶς συγκινήσουν! Συνδιοργανώνει μὲ τὸ Μουσεῖο Μπενάκη ἔκθεση φωτογραφίας μὲ τὸν δακρύβρεχτο καὶ παραπλανητικὸ τίτλο «Τὸ ταξίδι – Μετακινούμενοι πληθυσμοί», μεταξὺ 16 καὶ 29 Μαΐου.
Στὴν ἔκθεση γίνεται προσπάθεια νὰ ἀποδωθεῖ φωτογραφικῶς ἡ πορεία τῶν λαθρομεταναστῶν στὴν πατρίδα μας, ἀπὸ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου ὥς τὴν Εἰδομένη. Συγκεκριμένα, ἡ πρώτη φωτογραφικὴ ἑνότητα ὀνομάζεται Εἴσοδος, ἡ δεύτερη Παραμονή καὶ ἡ τρίτη Ἔξοδος. Βεβαίως, ἔξοδος δὲν ὑπάρχει πλέον γιὰ τοὺς χιλιᾶδες ἐγκλωβισμένους λαθρομετανάστες στὴν πατρίδα μας. 
Οἱ ἐπιλογές ποὺ ἔχουν στὴν διάθεσή τους εἶναι ὁ βίαιος ἐξισλαμισμὸς τῶν γηγενῶν, ἡ ἐργασία σὲ μία ἀπὸ τὶς κυοφορούμενες ΕΟΖ, ἡ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς παρακρατικοὺς πάτρωνές τους καὶ ἡ στρατολόγηση σὲ ἰσλαμιστικὲς ὀργανώσεις τοῦ ἰεροῦ πολέμου (jihad). Ἡ ἐνσωμάτωσή τους εἶναι ὄνειρο θερινῆς νυκτὸς ποὺ βλέπουν καθημερινῶς πολιτικοί καὶ κληρικοί (δυστυχῶς).

Στὴν ἀνακοίνωση τῆς φωτογραφικῆς ἔκθεσης ἀναφέρονται τὰ ἑξῆς… συγκινητικά: «Μόνο το 2015 περισσότεροι από 850.000 άνθρωποι έφθασαν στη χώρα μας. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διέλευσης και παραμονής για τον πληθυσμό που μετακινείται, έχοντας ως μοναδική επιδίωξη την εγκατάσταση σε μία Ευρωπαϊκή χώρα. Μετανάστες και πρόσφυγες, νόμιμοι και παράτυποι, όλοι, διεκδικητές του ιερού δικαιώματος στη ζωή. Άνθρωποι, που τον τελευταίο χρόνο μετακινούνται μαζικά σε ένα άχρονο πλαίσιο, με φόντο αλλά και διακομιστή τη χώρα μας«.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ὄνειρο τοῦ κάθε λαθρομετανάστη: Νὰ ἐγκατασταθεῖ σὲ μιὰ εὐρωπαϊκὴ χώρα, προκειμένου νὰ κάθεται, νὰ γεννοβολᾶ καὶ νὰ λαμβάνει τὰ κρατικὰ ἐπιδόματα. Αὐτὸ συμβαδίζει καὶ μὲ τὸ ὅνειρο τοῦ Soros· ἀλλοίωση τῆς φυλετικῆς καὶ θρησκευτικῆς φυσιογνωμίας τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν. Ναὶ· διεκδικοῦν τὸ ἱερὸ δικαίωμα στὴν ζωή, ἀλλὰ εἰς βάρος τοῦ ἱεροῦ δικαιώματος στὴ ζωὴ τῶν πληθυσμῶν ποὺ τοὺς φιλοξενοῦν. 
Στὴν βόρεια Εὐρὼπη ὁλόκληρες περιοχές ἔχουν ὑποκύψει στὸ νόμο τῆς Σαρία. Ἡ ἐγκληματικότητα καὶ οἱ βιασμοὶ ἀπὸ «κατατρεγμένους» ἀλλοδαποὺς τείνουν νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ἀνεξέλεγκτη κοινωνικὴ μάστιγα. Στὴν Εἰδομένη, οἱ λαθρομετανάστες ἔχουν μετατρέψει βαγόνια σὲ αὐτοσχέδιους οἴκους ἀνοχῆς καὶ ἐπιδίδονται σὲ ἐμπόριο ναρκωτικῶν καὶ λαθραίων τσιγάρων. Θὰ παρακαλούσαμε τοὺς φωτογράφους νὰ συμπεριλάβουν στὴν ἔκθεση φωτογραφίες ἀπὸ αὐτὲς τὶς δραστηριότητες τῶν «εὐπαθῶν προσφύγων».

Ἡ ἔκθεση μπορεῖ νὰ συγκινήσει τοὺς ἐλαφρόμυαλους, τοὺς «προοδευτικούς» καὶ τοὺς λοβοτομημένους· τοὺς μαχόμενους γιὰ μιὰ ἐλεύθερη πατρίδα ἀπὸ μνημόνια, λαθρομετανάστες καὶ μασωνικὰ κέντρα ἀποφάσεων, ΟΧΙ.


 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top