Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες κύλησε και η χθεσινή μέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τους υποψηφίους του νέου και του παλιού συστήματος. Τα θέματα σε γενικές γραμ- μές κρίθηκαν σαφή και ανα- μενόμενα. Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων με το παλιό και το νέο σύστημα εξε- τάστηκαν στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και στην Ιστορία γενικής παιδείας. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ (ομά- δα Β’) που διαγωνίζονται με το παλιό σύστημα, εξετάστη- καν σε ένα από τα μαθήματα γενικής παιδείας που ήταν η Βιολογία, η Φυσική, τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής και η Ιστορία. Οι πανελλήνιες θα συνεχι- στούν τη Δευτέρα για το σύνολο των υποψηφίων (παλαιό και νέο σύστημα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ομάδα Β΄) οι οποίοι θα εξεταστούν τα μαθήματα Ιστορίας και Φυσικής για την ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών, την ομάδα θετικών σπουδών και τους υποψηφίους θεωρητικής, θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης αντίστοιχα.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top