Τα θεµέλια µιας νέας πολιτικής του ∆ήµου Αιγιάλειας για τον τουρισµό και την προσέλκυση επισκε- πτών και επενδύσεων, ετοιµάζεται να βάλει η τουριστική του επιτροπή, µε πολλές αλλαγές στη φιλοσοφία προώθησης της περιοχής, τη στόχευση αλλά και τις υποδοµές φιλοξενίας, µε βασικό όπλο τα τοπικά προϊόντα. Τις επόµενες ηµέρες -και µετά από µία αναβολή- τα µέλη της επιτροπής θα κληθούν να λάβουν οριστικές αποφάσεις για µία σειρά θεµάτων, στα οποία έχει καταλήξει η δηµοτική αρχή και καλείται να υλοποιήσει ο πρόεδρός της Στρατής Βαρδάκης, που συν τοις άλλοις αναµένεται να βάλει και «επιµελητηριακές πινελιές» στο νέο «δόγµα» του ∆ήµου. 

Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «Π», η επιτροπή, για το υπόλοιπο του 2016 θα χρη- µατοδοτηθεί µε το ποσό των 20.000 ευρώ, που κατά κύριο λόγο θα δαπανήσει σε στοχευµένη προβολή της Αιγιάλει- ας, η οποία πρωτίστως θα έχει την έγκριση του ΕΟΤ. Οι αρµόδιοι έχουν καταλήξει σε διαδικτυακή διαφήµιση –µέσω site ως επί το πλείστον εξειδι- κευµένα στον τουρισµό και τις διακοπές– µέσω συµµετοχής σε εκθέσεις που θ’ αναζητήσει και θα επιλέξει προσεχώς και επιλε- κτικά, µέσω καταχωρήσεων σε τουριστικούς οδηγούς, όπως µε τη έκδοση 3πτυχων και 4πτυχων καλαίσθητων φυλλαδίων. Παράλληλα, θα ζητήσει από την «Αναπτυξιακή Αχαΐας» να εντάξει το έργο της σε κάποιο σχετικό πρόγραµµα, που θ’ αφορά στη χρονική περίοδο µέχρι το 2020 και πάντα µέσω του Leader. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ… 

Μία διαφορετική πτυχή της νέας προσπάθειας του ∆ήµου, είναι η προετοιµασία της αγοράς -στον χώρο της εστίασης και αναψυχής- ώστε να υποδεχθεί από φέτος µε τον πρέποντα τρόπο τον κόσµο. Αυτό θα επιχειρηθεί, σε πρώτη φάση, µε τη διεξαγωγή σεµιναρίων, για την ανάπτυξη της οινικής κουλτούρας, κάτι που συνδέεται απόλυτα µε τον θεσµό «Οινοξένεια», στον οποίο πολύ ποντάρει ο ∆ήµος. Μετά από την υποβολή φόρµας συµµετοχής, η επιτροπή θα επιλέξει εστιατόρια, όπου θα φιλοξενηθεί η µεγάλη γιορτή και στα οποία ιδιοκτήτες κι εργαζόµενοι θα µάθουν πώς να σερβίρουν και πώς να ταιριάζουν φαγητό µε τον ανάλογο οίνο, διαδικασία που ανα- µένεται να ‘χει ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη Μαΐου.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top