Ξεκίνησε µε µεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Μια µέρα στο Αρχείο». Την αρχή έκαναν οι µαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αιγίου, οι οποίοι επισκέφθηκαν το Τοπικό Αρχείο Αιγίου συνοδευόµενοι από τις εκπαιδευτικούς Σοφία Οικονοµοπούλου και Ακριβή Κολλύρου. Τους µαθητές υποδέχθηκαν η προϊσταµένη του Αρχείου Ελένη Θεοδωρίδη, ο καθηγητής φιλόλογος ∆ηµήτρης Μαµµής και ο διοικητικός υπάλληλος ∆ηµήτρης Παπαπέτρου. Οι µαθητές ενηµερώθηκαν για την ίδρυση-στέγαση- λειτουργία-σκοπό της υπηρεσίας, παρακολούθησαν παρουσιάσεις σχετικά µε τη διαδικασία παραλαβής- εκκαθάρισης-συντήρησης- ταξινόµησης-αρχειοθέτησης του υλικού, ξεναγήθηκαν στο χώρο, ήρθαν σε επαφή µε αρχεία και συµµετείχαν σε δραστηριότητες. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι να γνωρίσουν οι µαθητές το Τοπικό Αρχείο Αιγίου, τον σκοπό και τον ρόλο του στη διάσωση, διατήρηση και προ- βολή του αρχειακού υλικού και γενικότερα τη συµβολή του στη γνώση και διάδοση της τοπικής ιστορίας. Η δράση συνεχίζεται µε την επίσκεψη και άλλων σχολείων στο Τοπικό Αρχείο.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top