Κυκλοφόρησε στὶς ἀρχὲς τοῦ 2016 τὸ νέο βιβλίο τοῦ Reza Aslan «Ο Ζηλωτής», ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Πατάκη. Σ’ αὐτὸ, ὅπως καὶ σὲ ἄλλα πονήματα διαφόρων «προοδευτικῶν» συγγραφέων, γίνεται μιὰ προσπάθεια ἀμφισβήτησης τοῦ ἀληθινοῦ Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὑποβιβασμοῦ του σὲ ἁπλὸ Ἰουδαῖο ἐπαναστάτη, ὅπως ἐπί παραδείγματι ἦταν καὶ ὁ Βαραββᾶς!

Ἀπὸ τὴν σύντομη περιγραφὴ τοῦ βιβλίου, ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὴν φαινομενικῶς μετριοπαθῆ, ἀλλὰ ὕπουλη ἐπίθεση στὸ Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ: «Δύο χιλιάδες χρόνια πριν, ένας περιπλανώµενος Ιουδαίος, ιεροκήρυκας και θαυµατοποιός, διέσχισε απ’ άκρη σ’ άκρη τη Γαλιλαία, προσελκύοντας οπαδούς, για να ιδρύσει αυτό που εκείνος ονόµαζε «βασιλεία του Θεού». Το επαναστατικό κίνηµα που προκάλεσε ήταν τόσο απειλητικό για την καθεστηκυία τάξη, ώστε συνελήφθη, βασανίστηκε και εκτελέστηκε ως κοινός εγκληµατίας. Λίγες δεκαετίες µετά τον ταπεινωτικό θάνατό του, οι ακόλουθοί του έµελλε να τον ονοµάσουν Θεό. Ο Ρέζα Ασλάν υπογράφει µια προκλητική, συναρπαστική και απόλυτα εµπεριστατωµένη βιογραφία που θέτει σε αµφισβήτηση παλιές και βαθιά ριζωµένες αντιλήψεις για τον άνθρωπο που γνωρίζουµε ως Ιησού τον Ναζωραίο«.

Οἱ λέξεις καὶ φράσεις «περιπλανώμενος Ἰουδαῖος», «ἱεροκήρυκας καὶ θαυματοποιός» καὶ «ἐπαναστατικὸ κίνημα» φανερώνουν τὴν ἐμπάθεια τοῦ Ρεζὰ Ἀσλάν· ἑνὸς συγγραφέα ποῦ ἀσπάστηκε τὸ Ἰσλάμ κατὰ τὴν δεκαετία τοῦ ’90. Τὸ σχόλιο τοῦ ἐκδότη περὶ «ἀπόλυτα ἐμπεριστατωμένης βιογραφίας…» ἐπικυρώνει τὸν σκοπὸ τῆς συγγραφῆς αὐτοῦ τοῦ βιβλίου.

Ξεφυλλίζοντας τὶς πρῶτες σελίδες τοῦ βιβλίου, διάχυτη εἶναι ἡ προσπάθεια ὑπονόμευσης τῆς Πίστης. Γιὰ παράδειγμα, στὸ ἀκόλουθο ἀπόσπασμα, ὁ συγγραφέας έσκεμμένως κόβει καὶ ράβει στίχους ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, προκειμένου νὰ μᾶς πείσει ὅτι ὁ Χριστός ἐψεύδετο:
«Ηταν ένας άνδρας με έντονες αντιφάσεις, τη μία μέρα κήρυσσε ένα μήνυμα φυλετικού αποκλεισμού («Έχω αποσταλλεί μόνο για τους πλανεμένους ισραηλίτες», Κατά Ματθαίον 15:24), την άλλη τον καλοπροαίρετο οικουμενισμό («Πηγαίνετε και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη», Κατά Ματθαίον 28:19)».

Γιατὶ δὲν παραθέτει ὁ συγγραφέας ὅλους τοὺς στίχους (21-28) τοῦ Κεφ. 15, ἀπὸ τὸ Κατά Ματθαῖον; Προφανῶς, γιατὶ ἐκεῖ παρουσιάζεται ὁ Χριστὸς νὰ δοκιμάζει τὴν πίστη τῆς Χαναναῖας ποῦ ἐκλιπαρεῖ γιὰ τὴν θεραπεία. Ἔτσι, τὸ Κεφάλαιο 15 καταλήγει μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις». Αὐτὰ τὰ λόγια φανερώνουν φυλετικὸ ἀποκλεισμὸ; Κᾶθε ἄλλο! Ἁπλῶς, ὁ συγγραφέας συγκολλᾶ ἀποσπάσματα προκειμένου νὰ ξεγελάσει ἔτι περαιτέρῳ τοὺς ὀλιγόπιστους Χριστιανούς.

Τὸ ἐν λόγῳ πόνημα τοῦ Ἀσλὰν ἔχει δεχθεῖ πολλές ἀρνητικὲς κριτικές, ὅπως τοῦ Dean Marton (καθηγητὴς θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Yale, ὁ ὁποῖος τονίζει ὅτι τὸ βιβλίο πάσχει στὸν τρόπο ἐκλαΐκευσης, προτείνοντας ἀπλοϊκές θεωρἰες γιὰ φαινόμενα ποὺ στὸν σύγχρονο κόσμο θεωροῦνται σύνθετα καὶ ἀκατανόητα. Ἐπίσης, ὁ Steven Prothero (καθηγητὴς θεολογίας στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Βοστώνης) ὑποστηρίζει ὅτι ἡ γραφὴ τοῦ Ἀσλάν ἀντανακλᾶ τὴν προοπτική του ὡς μουσουλμάνου, ἀπεικονίζοντας τελικὰ τὸν Χριστὸ ὡς κακέκτυπο τοῦ Προφήτη Μωάμεθ!

Διαβᾶστε ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου ἐδῶ καὶ βγᾶλτε τὰ συμπεράσματά σας.
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top