Η Ελλάδα ουραγός στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη Η Ελλάδα ουραγός στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη Share Like us Tweet Follow us Plus One Μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. έχει η Ελλάδα αναφορικά με τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η εθνική επίδοση (0,84%) στο δείκτη R&D Ιntensity αποδίδει στη χώρα μας την 22η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε., με τις συνολικές δαπάνες για R&D στην Ελλάδα (2014) να φθάνουν το €1,488 δις. 


Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η Φινλανδία (3,17%), η Σουηδία (3,16%) και η Δανία (3,05%) με το μέσο Κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 2,03%. Χειρότερες επιδόσεις από την Ελλάδα εμφανίζουν η Μάλτα (0,83%), η Βουλγαρία (0,80%), η Κροατία (0,79%), η Λετονία (0,69%), η Κύπρος (0,48%) και η Ρουμανία (0,38%). Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ28 (2014) δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ούτε και οι ευρωπαϊκές επιδόσεις δείχνουν να βελτιώνονται σε σχέση με το κοντινό παρελθόν, με το συνολικό ποσό δαπανών για Ε&Α στην Ε.Ε. να ανέρχεται σε €284 δις. 


SEPE122 Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες για την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα παρουσιάζονται στη νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο “Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες το 2014 στην Ελλάδα”. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των δαπανών Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 0,84% για το 2014, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πολύ μικρή άνοδος των συνολικών δαπανών για R&D στην Ελλάδα (0,84% το 2014, 0,81% το 2013 και 0,70% το 2012), κατά κύριο λόγο, οφείλεται στην αύξηση τα τελευταία χρόνια της κρατικής χρηματοδότησης λόγω ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση του ΑΕΠ. Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα, η συνεισφορά των τεσσάρων τομέων εκτέλεσης R&D (επιχειρήσεις, κρατικοί φορείς, φορείς τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί) στη συνολική δαπάνη αναδεικνύει τις επιχειρήσεις στην πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, ο τομέας των επιχειρήσεων συνεισφέρει το 0,28% (€504,4 εκατ.), o κρατικός τομέας 0,23% (€412,7 εκατ.), η τριτοβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,31% (€553,2 εκατ.) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 0,01% (€18,5 εκατ.). 

Πηγές χρηματοδότησης Σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών R&D, η χρηματοδότηση που διατέθηκε από τις επιχειρήσεις για δαπάνες Ε&Α ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης το 2014 ανήλθε σε €444,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 2013. 

Η χρηματοδότηση από το κράτος διαμορφώθηκε σε €793,2 εκατ., αυξημένη κατά 3,5% σε σχέση με το 2013. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμματα R&D της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες Ε&Α, που χρηματοδοτήθηκαν το 2014 από την Ε.Ε., είναι €155,7 εκατ., παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 7,0% σε σχέση με το 2013. 

SEPE123 Προσωπικό R&D 

Όσον αφορά το προσωπικό, που απασχολείται σε δραστηριότητες R&D, καταγράφεται μικρή αύξηση των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) του συνολικού προσωπικού. Το συνολικό προσωπικό R&D στην Ελλάδα ανήλθε σε 43.316,1 ΙΠΑ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7%.

Με βάση τα στοιχεία προσωπικού, ο δείκτης έντασης απασχόλησης σε Ε&Α, εκφρασμένος ως ποσοστό των ΙΠΑ στο σύνολο της απασχόλησης της χώρας, διαμορφώνεται στο 1,22%, δηλ. 0,05 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,27%). Στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των κρατών - μελών ως προς το δείκτη αυτό, βρίσκονται η Δανία (2,16%), η Φινλανδία (2,13%), το Λουξεμβούργο (2,06%) και η Σουηδία (1,75%). Η Ελλάδα καταλαμβάνει συνολικά τη 14η θέση, δύο θέσεις κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την Ελλάδα ακολουθούν στην κατάταξη η Ισπανία (1,15%), η Ιταλία (1,11%) και η Πορτογαλία (1,05%).

www.dikaiologitika.gr

Η Ελλάδα ουραγός στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη Η Ελλάδα ουραγός στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη Share Like us Tweet Follow us Plus One Μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών - μελών της Ε.Ε. έχει η Ελλάδα αναφορικά με τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η εθνική επίδοση (0,84%) στο δείκτη R&D Ιntensity αποδίδει στη χώρα μας την 22η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ε.Ε., με τις συνολικές δαπάνες για R&D στην Ελλάδα (2014) να φθάνουν το €1,488 δις. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η Φινλανδία (3,17%), η Σουηδία (3,16%) και η Δανία (3,05%) με το μέσο Κοινοτικό όρο να βρίσκεται στο 2,03%. Χειρότερες επιδόσεις από την Ελλάδα εμφανίζουν η Μάλτα (0,83%), η Βουλγαρία (0,80%), η Κροατία (0,79%), η Λετονία (0,69%), η Κύπρος (0,48%) και η Ρουμανία (0,38%). Η θέση της Ελλάδας μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ28 (2014) δεν μεταβάλλεται σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ούτε και οι ευρωπαϊκές επιδόσεις δείχνουν να βελτιώνονται σε σχέση με το κοντινό παρελθόν, με το συνολικό ποσό δαπανών για Ε&Α στην Ε.Ε. να ανέρχεται σε €284 δις. SEPE122 Τα παραπάνω στοιχεία και δείκτες για την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα παρουσιάζονται στη νέα έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο “Βασικοί Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες το 2014 στην Ελλάδα”. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των δαπανών Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέρχεται στο 0,84% για το 2014, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πολύ μικρή άνοδος των συνολικών δαπανών για R&D στην Ελλάδα (0,84% το 2014, 0,81% το 2013 και 0,70% το 2012), κατά κύριο λόγο, οφείλεται στην αύξηση τα τελευταία χρόνια της κρατικής χρηματοδότησης λόγω ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη μείωση του ΑΕΠ. Επιχειρήσεις Στην Ελλάδα, η συνεισφορά των τεσσάρων τομέων εκτέλεσης R&D (επιχειρήσεις, κρατικοί φορείς, φορείς τριτοβάθμιας και μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί) στη συνολική δαπάνη αναδεικνύει τις επιχειρήσεις στην πρώτη θέση. Συγκεκριμένα, ο τομέας των επιχειρήσεων συνεισφέρει το 0,28% (€504,4 εκατ.), o κρατικός τομέας 0,23% (€412,7 εκατ.), η τριτοβάθμια και μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,31% (€553,2 εκατ.) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 0,01% (€18,5 εκατ.). Πηγές χρηματοδότησης Σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών R&D, η χρηματοδότηση που διατέθηκε από τις επιχειρήσεις για δαπάνες Ε&Α ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης το 2014 ανήλθε σε €444,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 2013. Η χρηματοδότηση από το κράτος διαμορφώθηκε σε €793,2 εκατ., αυξημένη κατά 3,5% σε σχέση με το 2013. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμματα R&D της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες Ε&Α, που χρηματοδοτήθηκαν το 2014 από την Ε.Ε., είναι €155,7 εκατ., παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 7,0% σε σχέση με το 2013. SEPE123 Προσωπικό R&D Όσον αφορά το προσωπικό, που απασχολείται σε δραστηριότητες R&D, καταγράφεται μικρή αύξηση των ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) του συνολικού προσωπικού. Το συνολικό προσωπικό R&D στην Ελλάδα ανήλθε σε 43.316,1 ΙΠΑ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,7%. Με βάση τα στοιχεία προσωπικού, ο δείκτης έντασης απασχόλησης σε Ε&Α, εκφρασμένος ως ποσοστό των ΙΠΑ στο σύνολο της απασχόλησης της χώρας, διαμορφώνεται στο 1,22%, δηλ. 0,05 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (1,27%). Στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των κρατών - μελών ως προς το δείκτη αυτό, βρίσκονται η Δανία (2,16%), η Φινλανδία (2,13%), το Λουξεμβούργο (2,06%) και η Σουηδία (1,75%). Η Ελλάδα καταλαμβάνει συνολικά τη 14η θέση, δύο θέσεις κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Την Ελλάδα ακολουθούν στην κατάταξη η Ισπανία (1,15%), η Ιταλία (1,11%) και η Πορτογαλία (1,05%).

www.dikaiologitika.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top