Αυξήσεις φόρου στα χαµηλά και στα υψηλά εισοδήµατα, ελαφρύνσεις στις µεσαίες κατηγορίες και σε ελεύθερους επαγγελµατίες, αλλαγές υπολογισµού του φόρου σε όσους έχουν µικτό εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηµατική δραστηριότητα και περαιτέρωφορολόγηση σε εισοδήµατα από ενοίκια και µερίσµατα, προβλέπει µεταξύ άλλων η πρόταση της Κυβέρνησης για το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Σύµφωνα µε την πρόταση που παρουσιάστηκε την Τρίτη, για ετήσια εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων από 9.100 έως και 27.000 ευρώ θα υπάρξουν επιβαρύνσεις από 8 έως και 176 ευρώ, ενώ για εισοδήµατα άνω των 45.000 ευρώ οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από 101 ευρώ και
φτάνουν µέχρι και τις 3.851 ευρώ (για ετήσιο εισόδηµα 100.000 ευρώ).
Από την άλλη πλευρά, ελαφρύνσεις από 76 έως και 399 ευρώ, υπολογίζεται ότι θα έχουν οι φορολογούµενοι µε ετήσια εισοδήµατα από 28.000 έως και 43.000 ευρώ.
Η έκπτωση φόρου µειώνεται από τα 2.100 στα 2.000 ευρώ και θα αποµειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήµατος, πάνω από τις 20.000 ευρώ.
Ουσιαστικά αυτή η αλλαγή οδηγεί σε µείωση του αφορολόγητου ορίου στα 9.090 ευρώ από 9.550 ευρώ.
ΜΙΚΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ
Οσοι αποκτούν εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηµατική δραστηριότητα θα υποστούν ακόµη µεγαλύτερες επιβαρύνσεις, αφού το άθροισµά τους οδηγεί στη φορολόγησή τους µε υψηλότερο συντελεστή και µε δεδοµένο ότι η µείωση του φόρου (2.000 ευρώ) θα υπολογίζεται µόνο στο εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι για τους ελεύθερους επαγγελµατίες δεν ισχύει το νέο αφορολόγητο όριο.
ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Στους «τυχερούς» συγκαταλέγονται οι αγρότες, καθώς οι επιδοτήσεις τους για ποσά έως και 12.000 ευρώ και οι αποζηµιώσεις παραµένουν αφορολόγητες, ενώ και αυτοί θα φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών και µε την έκπτωση φόρου, δηλαδή µε αφορολόγητο όριο 9.090
ευρώ.
ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες φαινοµενικά ωφελούνται µε βάση τις νέες ρυθµίσεις, καθώς θα φορολογούνται µε την κλίµακα των µισθωτών, χωρίς όµως την έκπτωση φόρου και το έµµεσο αφορολόγητο των 9.100 ευρώ.
Ετσι η φορολόγηση τους από 26%  από το πρώτο ευρώ µέχρι και ποσό 50.000 ευρώ και 33%
για υψηλότερα εισοδήµατα, θα µειωθεί στο 22% για εισόδηµα έως 32.000 ευρώ.

Αυτή η αλλαγή επιφέρει µειώσεις φόρου από 200 έως 764 ευρώ για εισοδήµατα µέχρι 32.000 ευρώ.
Ωστόσο αυτή µείωση είναι φαινοµενική, καθώς δεν υπολογίζονται οι νέες αυξηµένες εισφορές
για το ασφαλιστικό.
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Το νοµοσχέδιο που παρουσίασε η Κυβέρνηση, προβλέπει αύξηση του φόρου από 10% σε 15% στα
µερίσµατα, καθώς και αύξηση της φορολογίας των εισοδηµάτων από ενοίκια.
Ειδικότερα, το ετήσιο εισόδηµα από ενοίκια έως και 12.000 ευρώ θα φορολογείται µε συντελεστή
15%, αντί για 11% σήµερα, ενώ όσοι έχουν ετήσιο εισόδηµα από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ
θα επιβαρυνθούν µε συντελεστή 35% αντί για 33%. Για ετήσιο εισόδηµα από 35.000 ευρώ και
άνω επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 45%.


Όσοι αποκτούν εισοδήµατα από µισθωτές υπηρεσίες και επιχειρηµατική δραστηριότητα θα
υποστούν ακόµη µεγαλύτερες επιβαρύνσεις.


Στους «τυχερούς» συγκαταλέγονται οι αγρότες, καθώς οι επιδοτήσεις τους για ποσά έως και 12.000 ευρώ και οι αποζηµιώσεις παραµένουν αφορολόγητες.

Πηγή: Εφημερίδα Πελοπόννησος
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top