ΤΕΛΙΚΑ, που το πηγαί­νουν οι Αλβανοί; Στη Βό­ρειο Ήπειρο ξεφυτρώ­νουν το ένα μετά το άλλο νέα τζαμιά. Αυτή η εξέλιξη αξιολογείται ως πολύ ανησυχητική από διπλωματικούς κύκλους στην Αθήνα για ακόμη έναν λόγο, αφού στο οικονομικό σκέλος και πίσω από την ανέγερση μουσουλμανικών τεμε­νών στα χριστιανικά χω­ριά κρύβονται αραβικά κεφάλαια, προερχόμενα από «περίεργα» ταμεία, εταιρίες και οργανώσεις των χω­ρών του Κόλπου και της Τουρκίας. Χώρες που δι­ατηρούν ισχυρές διασυνδέσεις με φονταμενταλιστικούς κύκλους, οι οποί­οι οραματίζονται την επέ­κταση του ισλαμικού τόξου στα Βαλκάνια.

Οι Αμερικανοί


Εκτός από την Αθήνα, το θέμα απασχολεί σοβαρά και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι Αμερικανοί δεν επιθυ­μούν να δουν το ακραίο Ισλάμ να διεισδύει στα νό­τια Βαλκάνια, περιοχή που θεωρείται έτσι κι αλλιώς επίφοβη και ασταθής λόγω των πολλών άλλων εθνοτικών ζητημάτων. Εξ ου στις εκθέσεις του αμερικανι­κού υπουργείου Εξωτερι­κών γίνονται συστηματικές αναφορές στο κλίμα μίσους που καλλιεργείται κατά της Ορθοδοξίας και του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου από ορισμένα αλβανικά ΜΜΕ. Όπως και στη δυσμενή με­ταχείριση που υφίσταται η τοπική ορθόδοξη Εκκλησία στο ζήτημα της επιστροφής εκκλησιαστικής περιουσίας και στις αυθαίρετες κα­τεδαφίσεις ορθόδοξων να­ών με εξωφρενικές δικαιολογίες. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η κατεδά­φιση του ναού του Αγίου Αθανασίου πέρυσι, στους Δρυμάδες.
http://forapartida-forapartida.blogspot.gr/
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top