ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ & ΜΕΛΗ ΔΣ ΤΑ GOLDEN BOYS ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΨΥΧΑΡΗ, ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤτΕ & ΕΚΤΣτήριξη Alpha Bank στα στελέχη που διώκονται για παροχή δανείων σε Ψυχάρη !!!

Την πλήρη και σταθερή εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση της τράπεζας και τα ανώτατα στελέχη εναντίον των οποίων ασκήθηκε δίωξη αναφορικά με χορηγηθέντα δάνεια προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη, εκφράζει το Δ.Σ. της Alpha Bank.

Το διοικητικό συμβούλιο της Alpha Bank κατόπιν ενημέρωσης ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά ανωτάτων στελεχών της αναφορικά με χορηγηθέντα από την τράπεζα δάνεια προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη, επιβεβαιώνει την πλήρη και σταθερή εμπιστοσύνη του και στήριξη προς τη διοίκηση της τράπεζας και τα εν λόγω στελέχη που φέρονται σχετιζόμενα με την ανωτέρω υπόθεση, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Alpha Bank :«Συμφώνως προς την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Alpha Τράπεζα Α.Ε. ανακοινώνει τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Τραπέζης A.E., κατόπιν ενημερώσεως ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατ' Ανωτάτων (εν ενεργεία και αποχωρησάντων) Στελεχών της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (εν ενεργεία) Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, αναφορικά με χορηγηθέντα υπό της Τραπέζης δάνεια προς τον κ. Σταύρο Ψυχάρη για την εκ μέρους του απόκτηση μετοχών εκδόσεως του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, συνήλθε σε συνεδρίαση την 3 Μαρτίου 2016 και, αφού έλαβε υπόψιν άπαντα τα παρασχεθέντα στοιχεία και πληροφορίες υπό των αρμοδίων Υπηρεσιών της Τραπέζης, ενεργώντας συμφώνως προς τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ("EBA Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders") και αξιολογώντας τις συνέπειες των δικαστικών ενεργειών επί της φήμης των ανωτέρω προσώπων, ομοφώνως απεφάσισε, με σεβασμό προς την Ελληνική Δικαιοσύνη με το έργο της οποίας δεν εμπλέκεται σε καμμία περίπτωση η παρούσα διαδικασία, όπως επιβεβαιώσει την πλήρη και σταθερή αυτού εμπιστοσύνη και στήριξη προς τη Διοίκηση της Τραπέζης και προς τα Ανώτατα Στελέχη που φέρονται σχετιζόμενα με την ανωτέρω υπόθεση.

Η Alpha Τράπεζα Α.Ε., όπως πάντα, λειτουργεί για την προστασία των Μετόχων και των Καταθετών της ως και για τη διαφύλαξη της φήμης και Πελατείας της, και τούτο θα συνεχίσει να πράττει».



ΠΗΓΗ
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1404009/sthrixh-alpha-bank-sta-stelehh-poy-diokontai-gia-p.html

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top