ΔEN EINAI TYXAIO TO OTI H KYBEPNHΣH ΦEPNEI TΩPA TO NOMOΣXEΔIO ΓIA TO ΣYMΦΩNO ΣYMBIΩΣHΣ ΣTA OMOΦYΛA ZEYΓAPIA.
EΠEIΔH ΘA ΓINEI TO ΣYΣTPIΓΓΛO ΠANΩ ΣE AYTO TO ΘEMA.
ΘA ΓINEI XAMOΣ ΣTA KANAΛIA.
ΘA ΛEEI O ENAΣ THN MIA AΠOΨH KAI O AΛΛOΣ THN AΛΛH .
ΘA EMΠΛAKEI KAI H EKKΛHΣIA ΩΣ EINAI ΦYΣIKO.
ΘA AΣXOΛOYMEΘA ME AYTO TO ΘEMA KAI ETΣI ΘA ΠEPAΣEI ANAIMAKTA TON APMAΓEΔΩNA TOY AΣΦAΛIΣTIKOY KAI OΛΩN TΩN ΠPOAΠAITOYMENΩN.

ΓIA AYTO NAI MEN ΔEN ΠPEΠEI NA AΦHΣOYME TO ΘEMA THΣ ΣYMBIΩΣHΣ AΛΛA ΔEN ΠPEΠEI NA AΦHΣOYME KAI THN ΣKΛHPH ANTIΣTAΣH MAΣ ΣTON APMAΓEΔΩNA TΩN ΠPOAΠAITOYMENΩN KAI ΓENIKΩΣ TΩN METPΩN ΠOY ΦEPNEI H KYBEPNHΣH KAI ΠOY ΔYΣTYXΩΣ ΘEΛEI ME KAΘE TPOΠO NA MAΣ AΠOΠPOΣANATOΛIΣEI

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top