Τον ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων ζητά η Ένωση Συγγενών, με έπιστολή της στα ΜΜΕ Αλβανίας, που υπογράφουν ο Αντιστράτηγος ε.α. και πρ. βουλευτής κ. Αρ. Μπουλούκος και ο Επίτιμος πρόεδρος Γιώργος Σούρλας.

Σας παραθέτουμε παρακάτω την επιστολή που έχει σταλεί :

Η Ένωση Συγγενών Πεσόντων του Έπους 1940, συστάθηκε βάσει της Συμφωνίας που κύρωσε η Αλβανική Βουλή, στις 26 Μαρτίου 2010 (Αρ. 1, παρ.8). Προς αποφυγή παρερμηνειών και αυθαιρέτων συμπερασμάτων παρακαλούμε να ενημερώσετε τον φίλο αλβανικό λαό, ότι το μόνο αίτημά μας είναι να επιτρέψει η αλβανική Κυβέρνηση να γίνει η περισυλλογή των οστών των Συγγενών μας που σκοτώθηκαν κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-41 και να γίνει ο ενταφιασμός στα Στρατιωτικά Κοιμητήρια, όπως η Συμφωνία ορίζει, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αλβανικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, ζητούμε να υλοποιηθεί η Σύμβαση που υπογράφτηκε στα Τίρανα στις 9.2.2009 και κυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο στις 07.04.2009 και από το αλβανικό στις 26.03.2010 και όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «[…]Αναγνωρίζοντας την ανθρωπιστική διάσταση και την ηθική σημασία του ευπρεπούς και τιμητικού ενταφιασμού των ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι έπεσαν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου το 1940 - 41 στο Αλβανικό έδαφος».

Μετά την παρέλευση άνω των εβδομήντα ετών από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και έξι ετών από την υπογραφή της σχετικής Συμφωνίας, προέχει, πρωτίστως, η άμεση έναρξη εργασιών εδάφους με στόχο την αναζήτηση, εκταφή, αναγνώριση ταυτότητος και ενταφιασμό των Ελλήνων πεσόντων. Παράλληλα, πρέπει να συγκληθεί, εκ νέου, η Μεικτή Επιτροπή Ελλήνων και Αλβανών Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτήθηκε βάσει της Συμφωνίας (Αρ.3., παρ.5) και η οποία συνεδρίασε μόνο μια φορά στις 25.04.2012, όταν εκπόνησε εσωτερικό Κανονισμό, χωρίς, όμως, καμία από τις αποφάσεις της να υλοποιηθεί.

Λόγω της ύψιστης σημασίας και του ηθικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα της χρονίζουσας αυτής εκκρεμότητας, παρακαλούμε να συνδράμετε στην άμεση διευθέτησή της, η οποία θα συμβάλλει, βεβαίως, και στις διμερείς σχέσεις, αλλά και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών και λαών μας, που πρέπει να συνυπάρξουν δημιουργικά και ειρηνικά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΟΥΡΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ

πρ. Υπουργός – Αντιπρόεδρος της Βουλής Αντιστράτηγος ε.α. – πρ. Βουλευτής

Πηγή: http://www.himara.gr
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top