"Αυτό είναι ένα κομμάτι που έγραψα για να με βοηθήσει να απομνημονεύσω το π, δεδομένου ότι μπορώ να απομνημονεύω τη μουσική ευκολότερα από μια σειρά αριθμών. Στο μυαλό μου, μπορώ να ακούσω τη μελωδία, και να καταλάβω τους αριθμούς.
Δημιούργησα τη μελωδία για αυτό το κομμάτι παίρνοντας το π και αντιστοιχώντας κάθε αριθμό σε μία νότα πάνω σε κλίμακα Λα Μινόρε. Εναρμόνισα με το αριστερό χέρι."This is a song I wrote to help me memorize π, since I can memorize music easier than strings of numbers. In my mind, I can hear the melody, and figure out the numbers.

Αριθμός π

(από Wikipedia)

Ο αριθμός π (συμβολίζεται διεθνώς με το ελληνικό γράμμα π) είναι μια μαθηματική σταθερά που ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας προς τη διάμετρο ενός κύκλου, και είναι με ακρίβεια οκτώ δεκαδικών ψηφίων ίσος με 3.14159265.

(...)

Ο π είναι ένας άρρητος αριθμός, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκφραστεί ακριβώς ως λόγος δύο ακεραίων (όπως 22/7 ή άλλα κλάσματα που χρησιμοποιούνται συνήθως για την προσέγγιση του π)· κατά συνέπεια, η δεκαδική απεικόνιση δεν τελειώνει ποτέ και ποτέ δεν εγκαθίσταται σε μια μόνιμη και επαναλαμβανόμενη παράσταση. Τα ψηφία εμφανίζονται να έχουν διανεμηθεί τυχαία, αν και η απόδειξη δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη.

(...)

Μνημονικός κανόνας

Για την τιμή με προσέγγιση 5 δεκαδικών ψηφίων, στην Ελλάδα, πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν μνημονικός κανόνας το "Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί" όπου ο αριθμός των γραμμάτων δείχνει το αντίστοιχο ψηφίο.

Αεί = 3

ο = 1

Θεός = 4

ο =1

μέγας = 5

γεωμετρεί = 9

Η φράση αυτή αποδίδεται στον Πλάτωνα. Επίσης, σε νεώτερους χρόνους, έχει χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη πρόταση για περισσότερα ψηφία

"Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ, ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι".
(...)

Κίνητρα για υπολογισμό του π

Καθώς οι μαθηματικοί ανακάλυψαν νέους αλγόριθμους, και οι υπολογιστές έγιναν διαθέσιμοι, ο αριθμός των γνωστών δεκαδικών ψηφίων του π αυξήθηκαν δραματικά.

Για τους περισσότερους αριθμητικούς υπολογισμούς που αφορούν τον π, μια χούφτα των ψηφίων του παρέχουν επαρκή ακρίβεια.

Σύμφωνα με τους Jörg Arndt και Christoph Haenel, τριάντα εννέα ψηφία είναι επαρκή να εκτελέσουν τους περισσότερους κοσμολογικούς υπολογισμούς, γιατί αυτή η ακρίβεια είναι απαραίτητη για τον υπολογισμό του όγκου του γνωστού σύμπαντος με ακρίβεια ενός ατόμου.

Παρά το γεγονός αυτό, οι άνθρωποι έχουν εργαστεί έντονα για τον υπολογισμό του π σε χιλιάδες και χιλιάδες ψηφία. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποδωθεί εν μέρει στον ανθρώπινο εξαναγκασμό να σπάσει ρεκόρ, και τέτοια επιτεύγματα με τον π συχνά κάνουν πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο.

Έχουν επίσης πρακτικά οφέλη, όπως σε δοκιμές υπερυπολογιστών, δοκιμή αριθμητικής ανάλυσης αλγορίθμων (συμπεριλαμβανομένων της υψηλής ακρίβειας υπολογισμού του πολλαπλασιασμού αλγορίθμων) και εντός των καθαρών μαθηματικών, παρέχουν στοιχεία για την αξιολόγηση της τυχαιότητας των ψηφίων του π.

ΠΗΓΗ: http://www.egriechen.info/2014/09/mousiki-me-ton-arithmo-pi.html#sthash.zjEb3eoY.dpuf
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top