Το μεταναστευτικό είναι στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Άμεση λύση για το φλέγον αυτό ζήτημα είναι οι Διακρατικές Μεταγωγές Μεταναστών. Αυτή η ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί σε μόλις σε λίγες εβδομάδες με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχει η ανάλογη θέληση σε ευρωπαϊκό επίπεδο .

Μόλις οι οικονομικοί μετανάστες και οι πρόσφυγες φθάνουν σε Ευρωπαϊκό Έδαφος, πρέπει να εισέρχονται σε ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο μετακίνησής – μεταγωγής τους , το οποίο θα αποτελείται από συγκεκριμένης διαδρομές , προαναχωρητικά κέντρα , σταθμούς προσωρινής διαμονής και τέλος από τον τελικό τους προορισμό με βάση έναν αναλογικό καταμερισμό του μεταναστευτικού προβλήματος στα Ευρωπαϊκά κράτη .

Η πορεία που θα ακολουθήσουν δηλαδή πρέπει να είναι προδιαγεγραμμένη και προγραμματισμένη μέχρι τους τελικούς τους προορισμούς .

«Εισερχόμενος » ο παράτυπος μετανάστης στο δίκτυο ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ θα μπορεί να ταυτοποιηθεί σε οποιοδήποτε σταθμό προσωρινής διαμονής ενώ θα του εξασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες όσο βρίσκεται «μέσα» σε αυτό.

Οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου δικτύου , διακρατικών μεταγωγών φυσικά με Ευρωπαϊκά κονδύλια , πρέπει να είναι οι εξής :

1- Θεσμοθέτηση σχετικού μεταναστευτικού δικαίου στην ΕΕ

2- Διακρατική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων καθ οιονδήποτε τρόπο για την καταπολέμηση παράλληλα των καρτέλ των διακινητών

3- Καταχώρηση όλων των μεταναστών και του ιστορικού τους , σε μια κοινή βάση δεδομένων

4- Σχέδιο – αναπροσαρμοζόμενο – αναλογικής κατανομή τους στις Ευρωπαϊκές χώρες

5- Προαναχωρηστικά κέντρα στα ΣΥΝΟΡΑ κάθε χώρας , σταθμούς προσωρινής διαμονής και δρομολόγια .

Βασικός σκοπός θα πρέπει να είναι η άφιξή τους στους τελικούς προορισμούς , να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την «είσοδο τους » στο Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταγωγής μεταναστών

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Ελλάδα, το ανάλογο τμήμα του Ευρωπαϊκού δικτύου μεταγωγών μεταναστών να βρίσκεται , υπό την εποπτεία του Κλάδου Αλλοδαπών και προστασίας Συνόρων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος .

Εάν αναλογιστεί κανείς ότι 2.000.000 μετανάστες αναμένονται τα επόμενα 3 χρόνια να φθάσουν σε Ευρωπαϊκό έδαφος , ίσως το μεταναστευτικό σταθεί αιτία για να λειτουργήσει και να δράσει η Ε.Ε ως «ενιαίο κράτος» .

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top