ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Μαύρη τρύπα 1,6 δισ. στα έσοδα τον Ιούνιο


Στο «κόκκινο» βρέθηκαν τον Ιούνιο τα έσοδα του προϋπολογισμού, ενώ την ίδια ώρα οι ταμειακές ανάγκες του Δημοσίου οδήγησαν την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε πληρωμή προς τρίτους ώστε να διασφαλιστεί η καταβολή μισθών και συντάξεων.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο περασμένος μήνας ήταν ο χειρότερος μήνας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, καθώς η κατάρρευση των φορολογικών εσόδων είχε ως αποτέλεσμα στο πρώτο εξάμηνο να δημιουργηθεί «μαύρη τρύπα» 1,6 δισ. ευρώ στο σκέλος των εσόδων. Ωστόσο, η υπερσυγκράτηση των δαπανών συνέβαλε στη δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος ύψος 1,8 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία:
1. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού εμφάνισαν στο πρώτο εξάμηνο υστέρηση 1,6 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο η «μαύρη τρύπα» στα έσοδα διευρύνθηκε κατά 701 εκατ. ευρώ καθώς στα τέλη Μαΐου η υστέρηση είχε διαμορφωθεί στα 964 εκατ. ευρώ. Η αβεβαιότητα που επικράτησε τον περασμένο μήνα για την τύχη της χώρας οδήγησε τους φορολογούμενους σε στάση αναμονής ως προς την εξυπηρέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά και ως προς τις καταναλωτικές τους συνήθειες (που αντανακλούν στους έμμεσους φόρους).
2. Στο πρώτο εξάμηνο οι δαπάνες του κράτους ήταν κατά 4,09 δισ. ευρώ λιγότερες από τις προβλεπόμενες. Μόνο τον Ιούνιο η συγκράτηση των δαπανών αυξήθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ, καθώς στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαίου η συγκράτηση ήταν της τάξης των 2,6 δισ. ευρώ.
Παρά την «τρύπα» που εμφάνισαν τα έσοδα. ο προϋπολογισμός κατέγραψε στο εξάμηνο πρωτογενές πλεόνασμα 1,8 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 1,2 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, είναι σαφές ότι η εικόνα του πρωτογενούς αποτελέσματος είναι πλασματική, καθώς τα έσοδα είναι χαμηλότερα του αναμενόμενου και το κράτος έχει δημιουργήσει μία νέα γενιά ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για να πετύχει το πλεόνασμα.

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επίσης, στη διαμόρφωση της παραπάνω πλασματικής εικόνας σημαντικό ρόλο είχε και η πορεία του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Οι δαπάνες του ΠΔΕ περικόπηκαν κατά 1 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, ενώ μόνο τον Ιούνιο το «ψαλίδι» ήταν της τάξης των 357 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, τα έσοδα του Προγράμματος ήταν περισσότερα από τα προβλεπόμενα κατά 759 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, εκ των οποίων τα 342 εκατ. ευρώ προήλθαν μόνο τον Ιούνιο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2015:
  • Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 21,820 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 906 εκατ. ευρώ ή 4,0 % έναντι του στόχου.
  • Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 19,791 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,665 δισ. ευρώ ή 7,8 % έναντι του στόχου.
  • Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1,328 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 123 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,451 δισ. ευρώ).
  • Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 2,029 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 759 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
  • Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 360 εκατ. ευρώ ή 10,0% έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν μειωμένα κατά 701 εκατ. ευρώ ή 20,0% έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι επιστροφές ήταν μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 52 εκατ. ευρώ ή 19,0%. Τα έσοδα του ΠΔΕ ήταν αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 342 εκατ. ευρώ.
  • Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23,242 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,090 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (27,332 δισ. ευρώ).
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,088 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 3,044 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,633 δισ. ευρώ και των ταμειακών δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα κατά 295 εκατ. ευρώ.
  • Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 1,584 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 6,7%, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβληθεί επιπλέον 106 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 12 εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις γεωργίας και 82 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,154 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,046 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (2,200 δισ. ευρώ) και μειωμένες κατά 1,208 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,218 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,462 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,035 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,104 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Στάση αναμονής
Η αβεβαιότητα που επικράτησε τον περασμένο μήνα για την τύχη της χώρας οδήγησε τους φορολογούμενους σε στάση αναμονής ως προς την εξυπηρέτηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά και ως προς τις καταναλωτικές τους συνήθειες (που αντανακλούν στους έμμεσους φόρους).

Συγκράτηση δαπανών
Στο πρώτο εξάμηνο οι δαπάνες του κράτους ήταν κατά 4,09 δισ. ευρώ λιγότερες από τις προβλεπόμενες. Μόνο τον Ιούνιο η συγκράτηση των δαπανών αυξήθηκε κατά 1,4 δισ. ευρώ, καθώς στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαίου η συγκράτηση ήταν της τάξης των 2,6 δισ. ευρώ.


πηγή: "www.imerisia.gr" ... 15/7/2015
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top