Και βέβαια είναι θεολογικά ακριβές να λέγεται αυτό, γιατί είναι αλήθεια ότι κάνουν θαύματα. Ο Ίδιος ο Κύριος είπε, «ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακείνος ποήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει,» ( Ιω. 14,12 ).

Όμως, στην απάντηση του παραπάνω ερωτήματος, σαν συμπλήρωμα αυτής, κρίνεται σκόπιμο να προστεθούν και τα παρακάτω, έστω και αν αυτά είναι γνωστά και αυτονόητα. Προκειμένου ο Απόστολος Πέτρος να κάνει το θαύμα της θεραπείας του χωλού « εκ κοιλίας μητρός αυτού»(Πρ.3,2 ), του είπε, «εν τω ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου έγειρε και περιπάτει » (Πρ.3,6 ). 

 Όταν δε έγινε το θαύμα και ο χωλός περπατούσε, είπε ο Πέτρος στο λαό που συγκεντρώθηκε έκθαμβοι, «άνδρες Ισραηλίται, τι θαυμάζετε επί τούτω, ή ημίν τι ατενίζετε ως ιδία δυνάμει ή ευσεβεία πεποιηκόσι του περιπατείν αυτόν; » ( Πρ. 3, 12 ). 
 Εδώ ο Πέτρος, όπως και κάθε άλλος Άγιος, δεν λέει ότι εγώ έκανα το θαύμα, αφού ο Κύριος είπε ότι, «χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιω.15,5). Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να κάνει θαύματα, εάν αυτά δεν τα κάνει ο Θεός. 
Αυτό το είπε ο Χριστός, και μάλιστα για τον Εαυτό Του. 
Είπε συγκεκριμένα, «αμήν αμήν λέγω ημίν, ου δύναται ο υιός ποιείν αφ’ εαυτού ουδέν, εάν μη τι βλέπει τον πατέρα ποιούντα˙ α γαρ αν εκείνος ποιή, ταύτα και ο υιός ομοίως ποιεί.» (Ιω.5,19). 
Τα θαύματα λοιπόν που κάνουν η Παναγία και οι Άγιοι είναι έργα του Θεού, και γι΄αυτό είναι «θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού˙ » (Ψ. 67,36). Η δε δόξα ανήκει στο Θεό, όπως αναφέρεται και σε πολλά Απολυτίκια προς τιμήν θαυματουργών αγίων, « δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα».

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top