ΤΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ PWC

Βαρύνουσας σημασίας στις αποφάσεις των θεσμικών επενδυτών παίζει ο τρόπος που οι εταιρείες αντιμετωπίζουν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα της PwC, σύμφωνα με την οποία το 70% των θεσμικών επενδυτών αρνείται να συμμετάσχει στη συγκέντρωση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ή θα απέρριπτε μια επενδυτική πρόταση λόγω κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση. Το 88% μάλιστα πιστεύει ότι οι υπεύθυνες επενδύσεις δημιουργούν αξία, ενώ το 83% διαθέτει πολιτικές υπεύθυνων επενδύσεων τις οποίες εφαρμόζει στις επενδύσεις του. Επιπλέον, το 97% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η σημασία των υπεύθυνων επενδύσεων θα αυξηθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, με την υποχρέωση πίστης, τον κίνδυνο φήμης και τις εταιρικές αξίες να αναδεικνύονται ως τα τρία σημαντικότερα κριτήρια επιλογής τους.

Μείωση κινδύνου 
Παρ' όλο που οι ερωτηθέντες επενδυτές στην πλειοψηφία τους συμφώνησαν ότι το τρίπτυχο περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης δημιουργεί αξία, τόσο για την κοινωνία όσο και για τους μετόχους, ταυτόχρονα εξέφρασαν τη δυσκολία να ποσοτικοποιήσουν την αξία της ενίσχυσης της φήμης ή τη μείωση κινδύνου που επιτυγχάνεται από αυτά ώστε να τις συμπεριλάβουν στα επενδυτικά κριτήρια. Στους ερωτηθέντες συγκαταλέγονται και εταιρείες διαχείρισης περιουσίας (asset management) καθώς και διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, όπως είναι η California State Teachers Retirement System, το UK Universities Superannuation Scheme και τα Swedish Pension Funds.

ΠΗΓΗ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top