Η εγκύκλιος Φ.361.22/27/80025/E3 που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολείων αλλά και η διευκρινιστική Φ.361.22/31/81732/E3 που ακολούθησε έδωσαν αρκετές απαντήσεις στα περισσότερα από τα ερωτήματα που είχε θέσει το esos με την δημοσίευση ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Που χρειάζονται διευκρινίσεις*. Η δεύτερη εγκύκλιος διευκρίνισε την διάταξη του νόμου ν.4327/2015 σύμφωνα με την οποία «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς Διευθυντής σχολικής µονάδας θα πρέπει να συµπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του Διευθυντή στη σχολική µονάδα ή το Ε.Κ. που έχει εκλεγεί».

Σύμφωνα με τη διευκρίνιση «…υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο». Εάν όμως έτσι ερμηνεύεται η διάταξη αυτή τότε αυτομάτως αποκλείονται από τη δυνατότητα διεκδίκησης διευθυντικής θέσης μικρών σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) με τρία μόνο τμήματα, οι εκπαιδευτικοί πολλών ειδικοτήτων όπως Γυμναστές, Θεολόγοι, Τεχνολόγοι, Ξένων Γλωσσών, Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας, Μουσικής και άλλοι. Και τούτο διότι τα μαθήματά πρώτης ανάθεσης τους είναι δίωρα ή μονόωρα την εβδομάδα και ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων αυτών δεν συμπληρώνουν περισσότερες από 6 ώρες μαθημάτων πρώτης ανάθεσης. Ως γνωστόν το υποχρεωτικό ωράριο Διευθυντή σχολικής μονάδας με 3 τμήματα και υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών είναι 10 ώρες και με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών είναι 8 ώρες (Εγκύκλιος 123948/Δ2/06-09-2013).  
Απαιτείται οπωσδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση της διάταξης αυτής και κυρίως εάν για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου του Διευθυντή σχολείου θα προσμετρούνται οι ώρες μόνο της πρώτης ανάθεσης του υποψηφίου ή  και της δεύτερης ανάθεσης ή και της δεύτερης ειδικότητας του. 
Επιπλέον, η κατά γράμμα ανάγνωση της διάταξης του νόμου δείχνει ότι αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση για την διεκδίκησης θέσης από υποψήφιο Διευθυντή αλλά καθορίζει τα καθήκοντά του μετά την εκλογή/επιλογή του. Για τούτο και στη διάταξη του νόμου αναφέρεται «ο επιλεγείς Διευθυντής» και όχι ο υποψήφιος Διευθυντής ενώ συμπληρώνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή «στη σχολική μονάδα που έχει εκλεγεί» και όχι στην σχολική μονάδα που θέτει υποψηφιότητα. Επιπλέον, γενικά στη δομή όλου του νόμου ν.4327/2015 η προαναφερόμενη πρόβλεψη της κάλυψης του υποχρεωτικού ωραρίου του Διευθυντή σχολικής μονάδας δεν τίθεται στις προϋποθέσεις για την επιλογή. Αντιθέτως βασική αρχή του ίδιου νόμου, που διασφαλίζει την αρχή της ισότητας των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων είναι η αρχική διάταξη του νόμου που προβλέπει ότι «Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών µονάδων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ε.Κ. µπορεί να είναι: Για τις θέσεις Διευθυντών γυµνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ., εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33» (Άρθρο 17, παρ.2, περ. γ΄).
Εάν πρόθεση του νομοθέτη είναι να διασφαλίσει ότι οι Διευθυντές θα διδάσκουν το υποχρεωτικό τους ωράριο και θα εξαλειφθούν φαινόμενα πολλών Διευθυντών που δεν διδάσκουν καμία ώρα ή διδάσκουν πολύ λίγες ώρες, ώστε με τον τρόπο αυτό να εξοικονομηθεί διδακτικό προσωπικό, η ερμηνεία της διάταξης από την διευκρινιστική εγκύκλιο είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εάν στα μικρά Γυμνάσια τριών τμημάτων (και αυτά είναι πολλά στην επαρχία) αποκλειστούν από τη δυνατότητα διεκδίκησης της θέσης οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που προαναφέρθηκαν, αναγκαστικά Διευθυντές όλων  αυτών των μικρών σχολείων θα  γίνουν μόνο Φιλόλογοι, Μαθηματικοί και Φυσικοί. Αυτό θα οδηγήσει συνεπακόλουθα σε μεγαλύτερες ελλείψεις εκπαιδευτικών των τριών αυτών ειδικοτήτων καθώς η επιλογή Διευθυντών σε μικρά σχολεία μόνο από τις τρεις αυτές ειδικότητες σημαίνει αυτομάτως μείωση του πλήρους ωραρίου τους ως εκπαιδευτικών, σε ωράριο Διευθυντών σχολείων. Την ίδια στιγμή πολλοί από τους εκπαιδευτικούς των προηγούμενων πολλών ειδικοτήτων θα παραμένουν με μειωμένο ωράριο, αδυνατώντας όμως να διεκδικήσουν θέσεις Διευθυντών. 
Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που τέθηκαν για την υποβολή αιτήσεων απαιτείται άμεση διευκρίνιση του όλου ζητήματος με σεβασμό προς την αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους τους εκπαιδευτικούς. Η επίλυση του ζητήματος μπορεί να γίνει επί τη βάσει του υπολογισμού για την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου του Διευθυντή σχολικής μονάδας πέραν των ωρών των μαθημάτων πρώτης ανάθεσης και εκείνων της δεύτερης ανάθεσης και της δεύτερης ειδικότητας. Εξάλλου είναι γνωστό ότι πολλοί από τους εκπαιδευτικούς των προαναφερόμενων ειδικοτήτων στα μικρά σχολεία διδάσκουν μαθήματα δεύτερης ανάθεσης όπως οι Γυμναστές το μάθημα της  Οικιακής Οικονομίας, οι Θεολόγοι το μάθημα της Ιστορίας, οι Ξένων Γλωσσών το μάθημα της Ιστορίας κ.ο.κ.
ΠΗΓΗ: ESOS.GR
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top