Ερώτημα πρός την Πρόεδρο της Βουλής:

Εάν στα πλαίσια του Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, και εάν ΜΟΝΟΝ από τη SIEMENS η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου αντιστοιχεί κατά τους υπολογισμούς του Γ.Λ.Κ. σε τουλάχιστον 2 δισεκατ. ευρώ, αντιστοιχούσα με 10% υπερτίμημα σε προμήθειες ύψους 20 δισεκατ. ευρώ, αυτό σημαίνει ότι εάν συνήφθη δάνειο του Ελλ. Δημοσίου γιά την αποπληρωμή του, και έναντι αυτού εξεδόθησαν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τοτε αυτό ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΛΗΨΙΜΟ, ΑΠΕΧΘΕΣ ΧΡΕΟΣ; (ODIOUS DEBT)

Ερωτάται η Γερμανική Κυβέρνηση:

α. Αυτή η Γερμανική Νομοθεσία που παρείχε φοροαπαλλαγές γιά διαφθορά... αφορούσε όλες τις Γερμανικές Εταιρείες που εξήγαγαν προϊόντα και υπηρεσίες Γερμανικών Εταιρειών;
β. Η απόλυτα ηθική και νόμιμη αυτή πρακτική σταμάτησε.... επειδή η SIEMENS εισήχθη στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο; Δηλαδή άν δέν είχε εισαχθεί, θα εξακολουθούσε το Γερμανικό Δίκαιο να το αποδέχεται ώς θεμιτή φοροαπαλλασσόμενη πρακτική;
γ. Ποιές Γερμανικές Εταιρείες από το 1990 και μετά εξάγουν στην Ελλάδα;
δ. Θα προσκομίσουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι σήμερα, Μάρτιο του 2015, εφαρμόζουν απόλυτα την αμερικανική Νομοθεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (FCPA), ώς οφείλουν;

Ερωτάται η Ελληνική Κυβέρνηση

α. Εάν σκοπεύει να ελέγξει, κατόπιν αυτού του εγγράφου, όλες τις Γερμανικές Εταιρείες στην Ελλάδα γιά το εάν ακολουθούν αυτές τις "φοραπαλλασσόμενες" πρακτικές.
β. Εάν στα πλαίσια του Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους, και εάν ΜΟΝΟΝ από τη SIEMENS η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου αντιστοιχεί κατά τους υπολογισμούς του Γ.Λ.Κ. σε τουλάχιστον 2 δισεκατ. ευρώ, αντιστοιχούσα με 10% υπερτίμημα σε προμήθειες ύψους 20 δισεκατ. ευρώ, αυτό σημαίνει ότι εάν συνήφθη δάνειο του Ελλ. Δημοσίου γιά την αποπληρωμή του, και έναντι αυτού εξεδόθησαν Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, τοτε αυτό ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΛΗΨΙΜΟ, ΑΠΕΧΘΕΣ ΧΡΕΟΣ; (ODIOUS DEBT)
γ. Εάν αυτή η πρακτική έχει ακολουθηθεί έως σήμερα μήπως θα πρέπει να ελεγχθούν ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΒΑΘΟΣ όλες οι έως σήμερα αναθέσεις συμβάσεων με Γερμανικές Εταιρείες;


Γιάννης Κυριακόπουλος
Δικηγόρος

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top