Οι δανειολήπτες, μαζί με τα αντίγραφα των δανειακών σας συμβάσεων, να ζητάτε πάντα από τις τράπεζες να σας δώσουν αντίγραφο των λογιστικών εγγραφών που καταχώρησαν στα βιβλία τους για τη χορήγηση των δανείων σας, προκειμένου να διαπιστώσετε τι λογαριασμούς χρεώσανε και τι πιστώσανε !!! 

Διαβάστε τι αποκαλύφθηκε στα δάνεια των Στρατιωτικών !!!Απίθανες παράνομες χρεώσεις στους δανειολήπτες έκαναν οι τράπεζες μεσούσης της κρίσης !!!

Μετά από έλεγχο δεκάδων συμβάσεων δάνεια οικογενειών στρατιωτικών, διαπιστώθηκε σωρεία απίθανων παρανομιών και παρατυπιών από τις τράπεζες.

Οι τράπεζες όχι μόνο έθεταν καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις κάτι που μονίμως εμφανίζεται να πράττουν αλλά έφτασαν στο σημείο να εγγράφουν στους λογαριασμούς παράνομες εγγραφές και χρεώσεις!!!!!

Τι αποκαλύφτηκε ;;;Πως οι κινήσεις λογαριασμών προέκυπταν όχι από τα λογιστικά βιβλία των τραπεζών αλλά από τα εξωλογιστικά !!! ή τα εμπορικά βιβλία !!! η τήρηση των οποίων δεν ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

Αυτό μάλιστα ήταν σχεδόν καθολικό σε όλες τις περιπτώσεις.

- Σε μια περίπτωση το Εφετείο Αθηνών, δικαίωσε δανειολήπτη που στρεφόταν κατά μιας μεγάλης τράπεζας, υποχρεώνοντάς την ναεπιστρέψει στον δανειολήπτη το ποσό €55.584,48 ευρώ, αποδεχόμενο ότι όχι μόνο δεν όφειλε αυτός στην τράπεζα, αλλά ότι η τράπεζα όφειλε να του επιστρέψει μάλιστα το παραπάνω ποσό.
Η τράπεζα δηλαδή είχε καταφέρει να χρεώσει παράνομα στο δανειολήπτη επιπλέον €55.584 ευρώ!!!!.

- Σε άλλη περίπτωση το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του έκανε δεκτή αγωγή δανειολήπτη κατά της μεγαλύτερης τράπεζας και περιόρισε την οφειλή από €94.894,90 ευρώ σε €6.028,07 ευρώ.
Δηλαδή έκρινε πως η τράπεζα παρανόμως του χρέωσε €89.000 ευρώ περίπου!!!!!!

Γίνεται παραδεκτό δηλαδή πως οι τράπεζες κατά πάγια τακτική τηρούν διπλά βιβλία !!!
Έτσι κατάφερναν άλλα ποσά (τα σωστά) να εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία και άλλα να χρεώνουν στους δανειολήπτες (βάσει των εξωλογιστικών)εξαπατώντας τους.

Με αυτό τον τρόπο τους υπερχρέωναν σιγά σιγά απομυζώντας τους και αυξάνοντας το υπόλοιπο του δανείου τους.

Επίσης διαπιστώθηκε πως πολλές ασφαλιστικές συμβάσεις, τόσο των δανείων, όσο και των κατοικιών και των αυτοκινήτων, περιέχουν καταχρηστικούς όρους και υπερβολικές χρεώσεις ασφαλίστρων αναντίστοιχες με την πραγματικότητα και την νομιμότητα. Ειδικά στα θέματα της ασφαλίσεως των δανείων κατοικίας σχεδόν το σύνολο των ήταν καταχρηστικές και κάλυπταν μονομερώς μόνο τις τράπεζες και όχι και τους δανειολήπτες, παρότι αυτοί πλήρωναν για αυτό.

Μετά από αυτά το Τμήμα δανειακών και ασφαλιστικών συμβάσεων του Στρατιωτικού Δικηγορικού Γραφείου ξεκινά προληπτικό έλεγχο αυτών και εφόσον διαπιστωθεί παρανομία ή παρατυπία, θα διεξάγει τις απαραίτητες ενέργειες για την περαιτέρω εξωδικαστική και δικαστική τακτοποίηση της νομιμότητος.


ΠΗΓΗ
http://www.militarylawoffice.gr/epistrefonte-i-krifes-chreosis-ton-danion-mas/
ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top