Στο σημερινό άρθρο θα ασχοληθώ με ένα θέμα, που σχετίζεται με την παραπληροφόρηση των πολιτών από ημιμαθείς αναλυτές και παρατρεχάμενους κομπογιαννίτες των μίντια. Πιο συγκεκριμένα, αρκετοί δήθεν ειδικοί στα επιστημονικά αντικείμενα των Δημοσίων Οικονομικών και των Διεθνών Μακροοικονομικών, υποστηρίζουν την ακόλουθη εξωφρενική άποψη: «Ναι μεν η Ελλάδα έχει υψηλό εξωτερικό χρέος, ωστόσο ορισμένες χώρες σαν την Γερμανία, την Ελβετία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, κ.ά., έχουν κατά πολύ υψηλότερο εξωτερικό χρέος από την Ελλάδα και άρα οι έλληνες πολίτες δεν θα πρέπει να φοβούνται για ενδεχόμενη χρεοκοπία της πατρίδας».
Για την ενίσχυση της επιχειρηματολογίας τους, οι αγύρτες αυτοί χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Wikipedia, υποστηρίζουν ότι ο λόγος εξωτερικό χρέος προς ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) στις προαναφερθείσες χώρες, είναι πολύ υψηλότερος απ’ ότι της Ελλάδας και συνεπώς ο ελληνικός λαός θα πρέπει να αισθάνεται βέβαιος για την επίλυση του δημοσιονομικού μας προβλήματος. Οι συγκεκριμένοι κομπογιαννίτες βασίζονται σε στοιχεία της Wikipedia, τα οποία όμως ερμηνεύουν κατά το δοκούν και ανάλογα με τα ιδιοτελή συμφέροντά τους.
Παρατηρήσεις: Για τις περισσότερες χώρες τα στοιχεία αναφέρονται στα έτη 2013 και 2014. Πηγή των στοιχείων είναι η Wikipedia. Για να αντιληφτείτε το τεράστιο μέγεθος της αγυρτείας που υπάρχει στη χώρα μας, θα χρησιμοποιήσω στην ανάλυσή μου τα στοιχεία της Wikipedia. Στον πίνακα του κειμένου, το συνολικό (δημόσιο και ιδιωτικό) εξωτερικό χρέος των χωρών που περιλαμβάνονται στο δείγμα μας, απεικονίζεται σε τρέχουσες τιμές δολαρίων ($) και ως ποσοστό του ΑΕΠ. 
Με κριτήριο τα στοιχεία του πίνακα, ο λόγος εξωτερικό χρέος/ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι 174%, όταν στο Λουξεμβούργο είναι 3.443%, στην Ιρλανδία είναι 1.008%, στην Ισλανδία 999%, στη Μ. Βρετανία 406%, στην Ολλανδία 316%, στο Μονακό 240%, στο Βέλγιο 266%, στην Ελβετία 229%, κ.λπ. Δηλαδή, χώρες σαν την Ελβετία, τη Σουηδία, τη Δανία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, κ.λπ., που αξιολογούνται ως οι πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου, χαρακτηρίζονται για το εντυπωσιακό μέγεθος του εξωτερικού τους χρέους, κατευθύνοντας τον αδαή και ανημέρωτο μέσο έλληνα πολίτη, να χάψει το επιχείρημα των τσαρλατάνων, ότι, η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα από τις χώρες αυτές. 
 Ωστόσο, οι αλμπάνηδες της οικονομικής επιστήμης στη χώρα μας, είτε από ημιμάθεια, είτε από συνειδητή σκοπιμότητα, παρερμηνεύουν τα στοιχεία της Wikipedia. Κατ’ αρχάς, το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού χρέους των χωρών που περιλαμβάνονται στο πίνακα, εκτός της Ελλάδας, είναι ιδιωτικό χρέος και πιο συγκεκριμένα εξωτερικό χρέος των ιδιωτικών τραπεζών. Στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία, τη Γαλλία, τη Μ. Βρετανία, κ.λπ., υπάρχουν ιδιωτικές τράπεζες με σύνολο ενεργητικών στοιχείων άνω των 2.000 δις δολαρίων ($). 
Να σκεφτείτε ότι στις χώρες αυτές, υπάρχουν τράπεζες που η συνολική αξία του ενεργητικού τους υπερβαίνει τα 3.000 δις $, ξεπερνώντας τουλάχιστον πέντε φορές τη συνολική αξία του ενεργητικού όλων των ελληνικών τραπεζών συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας της Ελλάδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι σε όλες τις χώρες του πίνακα, το εξωτερικό δημόσιο χρέος τους είναι σχεδόν ελάχιστο, σχεδόν ανύπαρκτο. 
Απεναντίας, το μεγαλύτερο μέρος του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας είναι δημόσιο και παράλληλα το σύνολο του εξωτερικού ιδιωτικού χρέους (ή χρέος των τραπεζών) είναι υπό την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. 
Μια άλλη αξιοπρόσεκτη παρατήρηση, είναι ότι οι τράπεζες στη Γερμανία, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο, την Ιταλία, τη Νορβηγία και σε αρκετές άλλες προηγμένες χώρες, έχουν σύνολο “ενεργητικών στοιχείων” (assets) μεγαλύτερο από το σύνολο των υποχρεώσεών τους (liabilities) προς τρίτες χώρες και μη κατοίκους, με συνέπεια οι χώρες αυτές να είναι “καθαροί διεθνείς πιστωτές” (net international creditors) και άρα να μην έχουν ούτε ένα δολάριο εξωτερικό χρέος. Αξιομνημόνευτο είναι ότι η Wikipedia, υπογραμμίζει την περίπτωση των χωρών (Ελβετία, Νορβηγία, Λουξεμβούργο, Ιταλία, κ.λπ.) που θεωρούνται net international creditors, κάτι το οποίο σκόπιμα αποσιωπούν οι αγύρτες οικονομολόγοι και οι κομπογιαννίτες αναλυτές στη χώρα μας. 
Δυστυχώς, οι αγύρτες και οι αλμπάνηδες έχουν παρεισφρήσει στα διάφορα κανάλια του κρατικού μηχανισμού και σε κομβικούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τύχες της χρεοκοπημένης Ελλάδας. 
Το κεφαλαιώδες συμπέρασμα που συνάγεται από τα στοιχεία της Wikipedia, είναι πως η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο εξωτερικό δημόσιο χρέος στον κόσμο, τόσο ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, όσο και ως κατά κεφαλή (εξωτερικό χρέος ανά κάτοικο).

ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top