Στην παράταση της δανειακής σύμβασης που υπεγράφη υπάρχει η πρόβλεψη για μικρότερο πρωτογενές πλεόνασμα το 2015 με βάση την πορεία της οικονομίας. Αυτό δημιούργησε ευφορία στο εσωτερικό της χώρας για δημοσιονομική χαλάρωση, άρα λιγότερη λιτότητα. Ταυτόχρονα όμως αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το χρηματοδοτικό κενό και την κάλυψή του.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν είναι «πραγματικό» πλεόνασμα το οποίο το βάζουμε στην τσέπη ή το χρησιμοποιούμε κατά την κρίση μας. Αυτό θα συνέβαινε μόνο αν δεν είχαμε καθόλου δανεικά και ζούσαμε αποκλειστικά με ό,τι παρήγαμε.
Το πρωτογενές πλεόνασμα αφορά στα χρήματα που «περισσεύουν» από τα έσοδα όταν το κράτος έχει καλύψει τις τρέχουσες δαπάνες του. Ωστόσο το κράτος έχει την ίδια στιγμή δανειακές υποχρεώσεις. Πρέπει να εξοφλήσει τοκοχρεολύσια προς τους δανειστές του. Έτσι, είναι σαφές ότι, αν οι δανειακές υποχρεώσεις είναι μεγάλες, το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να μην επαρκεί για την κάλυψη αυτών. Επομένως δημιουργείται το πολυσυζητημένο «χρηματοδοτικό κενό». Παρά την ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσματος τα τελευταία δύο χρόνια, χρηματοδοτικό κενό υπήρξε, το οποίο καλύφθηκε από τις δόσεις των δανείων από τους εταίρους μας.
Η μείωση, ως εκ τούτου, του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2015 χαλαρώνει μια υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και δίνει μια μικρή δημοσιονομική ανάσα, την ίδια στιγμή όμως, με δεδομένες τις υποχρεώσεις μας, δημιουργεί αντίστοιχη «τρύπα» στον κορβανά των αποπληρωμών. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μας λείπουν χρήματα τα οποία θα πρέπει να εξευρεθούν προκειμένου να μην προκύψει πιστωτικό γεγονός.
Το ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων τα προσεχή χρόνια καθορίστηκε με βάση τον στόχο το χρέος να φτάσει στο 124% του ΑΕΠ το 2020. Αντίστοιχα, με τα υφιστάμενα επιτόκια και τον υφιστάμενο διακανονισμό, προκύπτει ότι για την εξυπηρέτηση του χρέους απαιτούνται συγκεκριμένες τοκοχρεολυτικές δόσεις οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένα πρωτογενή πλεονάσματα δεδομένης της πορείας της οικονομίας (οικονομική ανάπτυξη).
Η οικονομική θεωρία είναι ξεκάθαρη για τη βιωσιμότητα ενός χρέους: πρωτογενή πλεονάσματα, οικονομική ανάπτυξη και επιτόκια. Κατά συνέπεια, μια μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων συνδέεται άρρηκτα με τη διευθέτηση του χρέους, π.χ., μέσω μικρότερων επιτοκίων ή/και περίοδο χάριτος για κάποια χρόνια (οι τόκοι για το 2015 ανέρχονται σε περίπου 6 δισ. ευρώ). Το παραπάνω συνδέεται με τη σειρά του με αναπροσαρμογή του στόχου για 124% του ΑΕΠ το 2020. Και οπωσδήποτε όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν με τους πραγματοποιούμενους ρυθμούς ανάπτυξης.
Και ενώ δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος, ξεχνάμε το ισχυρό όπλο της οικονομικής ανάπτυξης. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη της τάξεως του 2,9% για το 2015 ολοένα απομακρύνεται, κάτι που δυσχεραίνει την ήδη επιβαρυμένη ελληνική οικονομία και διευρύνει το δημοσιονομικό κενό (δηλαδή διευρύνει το κενό ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα του κράτους, το οποίο εκτιμάται πολύ μεγαλύτερο του 1 δισ., σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις, άρα δημιουργείται και άλλη «τρύπα»). Η οικονομική ανάπτυξη είναι η μεταβλητή- κλειδί που θα δώσει ουσιαστική δημοσιονομική ανάσα. Η έμφαση λοιπόν πρέπει να δοθεί σε πολιτικές που θα απελευθερώσουν υγιείς οικονομικές δραστηριότητες και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως απαιτούν ταχύτητα και στοχευμένες διαρθρωτικές μεταβολές.
Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε συζητήσεις για την επίτευξη μικρότερου πρωτογενούς πλεονάσματος το 2015, θα ήταν σκόπιμο να κατανοήσουμε τη «δύσκολη εξίσωση» που συνδέει το πρωτογενές πλεόνασμα με το χρηματοδοτικό κενό (και άρα αναπόφευκτα τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης) και την οικονομική ανάπτυξη και να εστιαστούμε σε ουσιαστικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην οικονομία. Και, προπάντων, είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξει αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, που θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη οποιασδήποτε παραγωγικής δραστηριότητας και εισροής κεφαλαίων στη χώρα και θα δώσει ελπίδα για το μέλλον της οικονομίας και το τέλος της λιτότητας.

Πηγή: axiaplus
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top