Ισχυρό κίνητρο σε 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά και 450.000 επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία προβλέπει η νέα ρύθμιση των 100 δόσεων.

Του Στάθη Βελισσαράκου
Χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ο οφειλέτης έχει τις εξής επιλογές:
1. Να πληρώσει τουλάχιστον το 10% της οφειλής έως τον Απρίλιο, και να πετύχει να διαγράψει διπλάσιο χρέος από όσα πληρώνει

Η συγκεκριμένη διάταξη θα ισχύει μόνο για οφειλές από φόρους εισοδήματος και «χαράτσια» ακινήτων, που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 31/12/2013. Δεν ισχύει δηλαδή για οφειλές από ΦΠΑ, ΦΑΠ, ΦΜΥ, παρακρατούμενους φόρους κλπ.

2. Να πληρώσει το 50% της οφειλής έως τον Απρίλιο, και να πετύχει να εξοφλήσει όλο το ποσό της οφειλής

Η συγκεκριμένη διάταξη θα ισχύει μόνο για οφειλές από φόρους εισοδήματος και «χαράτσια» ακινήτων. Δεν ισχύει δηλαδή για οφειλές από ΦΠΑ, ΦΑΠ, ΦΜΥ, παρακρατούμενους φόρους κλπ.

3. Να ζητήσει μόνον έως 100 δόσεις και να γλιτώσει 30%-100% των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:

α) Εφάπαξ: Απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.

γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

ια) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις: απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σύστημα αυτό μπαίνουν όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μέχρι και 31/12/2014.


ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top