Υπαναχωρεί η Πειραιώς ως προς τη δήθεν δέσμευση της KKR, ανοίγοντας όμως… νέα θέματα! Τι λέει η σύμβαση με τον αμερικανικό οίκο και τι ισχυρίζεται η τράπεζα, «ξεχνώντας» ό,τι δεν τη… βολεύει! Η νέα ανακοίνωση και η απάντηση του Euro2day.gr
Πειραιώς-KKR: Αρχίζει και λάμπει η αλήθεια!

Στις μεγάλες υποθέσεις, όπως φαίνεται, η αλήθεια αποκαλύπτεται σε… δόσεις. Χθες, με 24 ολόκληρες ώρες καθυστέρησης, ο όμιλος Πειραιώς εξέδωσε ανακοίνωση, μετά από ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να τοποθετηθεί απέναντι σε δημοσίευμά μας με τίτλο «Σκανδαλώδες το deal Πειραιώς με ΚΚR. Για την ανακοίνωση αυτή ευθέως σχολιάσαμε ότι δεν λέει ΛΕΞΗ για την ταμπακέρα.

Φαίνεται ότι την ίδια άποψη είχε και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας ζήτησε χθες σειρά διευκρινίσεων από την Τράπεζα, υποχρεώνοντάς την σε έκδοση νέας διευκρινιστικής ανακοίνωσης. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από την ίδια την ανακοίνωση της Πειραιώς η οποία αναφέρεται «σε συνέχεια των ανακοινώσεων» και σε συμπληρωματικές διευκρινίσεις.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι κατανοούμε τη δύσκολη θέση του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος της χώρας μας, το οποίο προσπαθεί να προστατέψει το κύρος του από όσα έχουν προκαλέσει οι ενέργειες του διευθύνοντος συμβούλου του, Άνθιμου Θωμόπουλου.

Με αυτή τη νέα ανακοίνωση για πρώτη φορά η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ -2,19% επιβεβαιώνει εμμέσως πλην σαφώς ότι δεν υπάρχει ρητή δέσμευση της KKR να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση στο περίπλοκό «σχήμα» που προβλέπει η συμφωνία, παρότι και πάλι δεν αποκαλύπτει πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Πριν όμως μπούμε στις «καυτές» λεπτομέρειες, παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, σημειώνοντας επιπρόσθετα ότι από τις διατυπώσεις του προκύπτουν νέα θέματα που θα πρέπει να απασχολήσουν την Κεφαλαιαγορά:

«Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με σχολιασμό δημοσιευμάτων της ιστοσελίδας "euro2day.gr" για τη συμφωνία με την KKR Credit, η Τράπεζα διευκρινίζει συμπληρωματικά τα εξής:

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, η KKR Credit (KKR) έχει συμφωνήσει να διαχειριστεί το τιτλοποιούμενο χαρτοφυλάκιο δανείων και μετοχών που σχετίζεται με τον όμιλο MIG και θα μεταβιβαστεί στις εταιρίες τιτλοποίησης, οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση ή/και τον έλεγχο της KKR. Η συμμετοχή της KKR εκτιμάται ότι θα έχει εξαιρετικά επωφελή αποτελέσματα και για τις εταιρίες των οποίων δάνεια και θέσεις τιτλοποιούνται, διότι η KKR μπορεί να εισφέρει την αναγκαία λειτουργική τεχνογνωσία, κεφάλαια και ρευστότητα, να διευκολύνει την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους, να δώσει ευκαιρίες εισόδου στις διεθνείς αγορές και να παράσχει στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου τις καλύτερες δυνατές προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη και πρόοδο.

Η KKR έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να επενδύσει, μέσω των εταιριών της τιτλοποίησης, μέχρι 300 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης 5ετίας, σε ορισμένες από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου MIG. Είναι προφανές ότι οι επενδύσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον ληφθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις της KKR, και προηγηθούν ο ενδελεχής έλεγχος της θέσης που κατέχουν αυτές οι θυγατρικές εταιρίες στην αγορά, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και ο ακριβής προσδιορισμός των επενδυτικών τους αναγκών. Κάθε τέτοια μελλοντική επένδυση θα απαιτεί επίσης την έγκριση της Τράπεζας.

Όπως συμβαίνει με όλες τις διακρατούμενες τιτλοποιήσεις, αρχικά η συναλλαγή αυτή δεν θα μεταβάλει σημαντικά την έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς απέναντι στα υπό τιτλοποίηση περιουσιακά στοιχεία και, επομένως, δεν εκτιμάται ως πιθανή κάποια μεταβολή στη λογιστική τους απεικόνιση. Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η άμεση μεταβίβαση του κινδύνου σε τρίτους, διότι αυτό θα συνεπαγόταν σημαντική απώλεια αξίας που δεν θα επέτρεπε στην Τράπεζα να επωφεληθεί από την ανάκτηση κεφαλαίων η οποία μπορεί να επιτευχθεί στην επόμενη πενταετία από την ανάληψη επαγγελματικής και ανεξάρτητης διαχείρισης αυτών των θέσεων από έναν επαγγελματία διαχειριστή εγνωσμένης αξίας, εμπειρίας και ιστορικού επιτυχημένων επιδόσεων, όπως η KKR.

Είναι η ίδια η φύση των μεταβιβαζόμενων στοιχείων του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συνολική απόδοση του χαρτοφυλακίου, που περιλαμβάνει δάνεια σε μετόχους και μετοχικές θέσεις χαμηλής ρευστότητας, που αποτελούν αντένδειξη για την άμεση διάθεσή τους. Αντίθετα, τα ομόλογα τιτλοποίησης, τα οποία θα αναλάβει μεταξύ άλλων η Τράπεζα μεταβιβάζοντας τα στοιχεία της τιτλοποίησης στις εταιρίες ειδικού σκοπού, καθιστούν πολύ ευχερέστερη τη διάθεση των ομολόγων αυτών στο μέλλον, την αποενοποίηση των θέσεων, την ενίσχυση της ρευστότητας της Τράπεζας και την επίτευξη ενός συνολικά πολύ καλύτερου οικονομικού αποτελέσματος σε σύγκριση με μια άμεση πώληση των στοιχείων του χαρτοφυλακίου. Η διαδικασία αυτή είναι επίσης συνεπής προς την υφιστάμενη δέσμευση της Τράπεζας για απομόχλευση του ενεργητικού της».

Με την ανακοίνωσή της αυτή η Πειραιώς παραδέχεται πλέον ότι υπάρχουν αιρέσεις που δίνουν τη δυνατότητα στην KKR να μη βάλει είτε μέρος είτε το όλον των χρημάτων. Αυτά που ΔΕΝ αναφέρει, κι έχουν ιδιαίτερη σημασία για το φλέγον αυτό θέμα, τόσο από την άποψη της σκοπιμότητας του deal, όσο και αναφορικά με θέματα παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού και κατάχρησης της αγοράς, με βάση την ανακοίνωση της 18ης Δεκεμβρίου 2014 και τις δηλώσεις του κ. Θωμόπουλου, είναι τα εξής, που αναφέρονται στη «ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΟ» μεταξύ της Πειραιώς και της KKR, την οποία υπέγραψε ο κ. Θωμόπουλος στις 17 Δεκεμβρίου του 2014:

Στο σχετικό τμήμα της σύμβασης που τιτλοφορείται «KEY TERMS OF THE KKR/PIREAUS FINANCING» και που όπως προκύπτει αφορά το ενδεχόμενο παροχής πρόσθετης χρηματοδότησης είτε από την KKR είτε από την ΚΚR και την Πειραιώς, είτε και… μόνον από την Πειραιώς, με αντικείμενο της χρηματοδότησης τα SPVs, κι όχι οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, αναφέρεται ότι:

Η KKR «ΘΑ» δεσμευτεί (shall commit) να παράσχει σε ένα από τα SPVs αθροιστικό ποσό κεφαλαίου μεταξύ 200 και 300 εκατ. ευρώ, για τον σκοπό της πρόσθετης χρηματοδότησης με τη ΡΗΤΗ αναφορά ότι η «παροχή αυτής της πρόσθετης χρηματοδότησης από την KKR θα τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια (complete discretion) της KKR και θα υπόκειται στις δικές της εσωτερικές διαδικασίες εγκρίσεων και φορολογικής διάρθρωσης (tax structuring), κατά περίπτωση».

Στην παραπάνω ανακοίνωσή της η Πειραιώς αναφέρει ότι η KKR «έχει αναλάβει τη δέσμευση…» κι ότι «μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον ληφθούν οι εσωτερικές εγκρίσεις της KKR, και προηγηθούν ο ενδελεχής έλεγχος της θέσης που κατέχουν αυτές οι θυγατρικές εταιρίες στην αγορά, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και ο ακριβής προσδιορισμός των επενδυτικών τους αναγκών».

Δηλαδή «ξεχνάει» και πάλι, πολύ βολικά, τον όρο «at the complete discretion of KKR» που σημαίνει στα αγγλικά, «την πλήρη δυνατότητα να ενεργήσει η ΚΚR κατά την κρίση της». Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από άλλη παράγραφο, στην οποία γίνεται ξεκάθαρο ότι υπάρχει βάση της σύμβασης η δυνατότητα στην Πειραιώς να προσφέρει πρόσθετη χρηματοδότηση στο σχήμα, όχι μόνο μαζί με την KKR, αλλά και σε περίπτωση που η KKR αρνηθεί να το πράξει.

Ενώ από την αρχή, από το πρώτο εδάφιο του ίδιου τμήματος, αναφέρεται ξεκάθαρα ότι πρόσθετη χρηματοδότηση θα δοθεί «στην περίπτωση που» (In the event) o Ιnvestment Manager (δηλαδή πάλι η… KKR!) πιστεύει ότι είναι σκόπιμο (advisable)!

Κατά την άποψή μας από τη διατύπωση αυτή προκύπτει ακόμη ένα αξιοπερίεργο. Η έλλειψη ενός στοιχειώδους business plan, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ολόκληρη η δεσμευτική σύμβαση–πλαίσιο, μεγέθους 80 σελίδων, πουθενά δεν έχει οιαδήποτε σχετική αναφορά.

Έχει όμως σαφείς αναφορές σε αιτίες που θα οδηγήσουν σε μη υλοποίηση της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων βεβαίως, ΔΕΝ αναφέρεται ως αίτιο μη υλοποίησης η άρνηση της KKR να παράσχει πρόσθετη χρηματοδότηση!

Όμως η ανακοίνωση της Πειραιώς κάνει ευθέως αναφορά και στο πού θα κατευθυνθούν οι «επενδύσεις» της KKR, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «η KKR έχει επίσης αναλάβει τη δέσμευση να επενδύσει, μέσω των εταιρειών της τιτλοποίησης, μέχρι 300 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης 5ετίας, σε ορισμένες από τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου MIG».

Το απίστευτο είναι ότι πουθενά μέσα στη σύμβαση δεν υπάρχει τέτοια συγκεκριμένη αναφορά! Η αναφορά που γίνεται μέσα στη σύμβαση σε ό,τι αφορά την πρόσθετη χρηματοδότηση είναι αόριστη, περιλαμβάνει με γενικές διατυπώσεις μια πολυάριθμη σειρά από ενδεχόμενα, από την αγορά «συμπληρωματικών δανειακών στοιχείων» (complementary credits), ως το ενδεχόμενο αναχρηματοδότησης, παροχής ρευστότητας κ.λπ., του «χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων» (Portfolio Assets), χωρίς πουθενά να αναφέρεται σε επένδυση «σε θυγατρικές της MIG», πολύ δε περισσότερο σε «ορισμένες» (δηλαδή επιλεγμένες, καθορισμένες;) θυγατρικές της MIG!

Το θέμα αυτό, δεδομένου ότι «ορισμένες» θυγατρικές της MIG τυγχάνει να είναι και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δημιουργεί κατά τη δημοσιογραφική μας άποψη νέο ζήτημα ως προς την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, το οποίο σήμερα ενημερώθηκε ότι υπάρχει δέσμευση της KKR (υποκείμενη στις εσωτερικές της διαδικασίες έγκρισης κ.λπ.) «να επενδύσει μέσω των εταιριών της τιτλοποίησης, μέχρι 300 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης 5ετίας, σε ορισμένες από τις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου MIG».

Θέμα για το οποίο προφανώς είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ενδιαφέρον όμως έχει και η παραδοχή της Πειραιώς, ότι από τη συμφωνία δεν προκύπτει μείωση του «κινδύνου» από το εκχωρούμενο χαρτοφυλάκιο και δεν εκτιμάται ως πιθανή κάποια μεταβολή στη λογιστική απεικόνιση. Κι αυτό είναι ξεκάθαρο καθώς παρά τις διαρροές για τα 250 εκατομμύρια που θα ελάμβανε άμεσα η Πειραιώς, σε καταγεγραμμένα δημοσιεύματα, ακόμη και στο ίδιο το Euro2day.gr (τα οποία βεβαίως έως και σήμερα ΔΕΝ έχει διαψεύσει η Τράπεζα), η άμεση καταβολή από την KKR είναι μόλις 40 εκατ. ευρώ, όπως εμείς αποκαλύψαμε! Κι έναντι αυτών θα λαμβάνει πολλαπλάσιες αποδόσεις…

Δείτε το πρώτο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Euro2day.gr εδώ, την απάντηση στην πρώτη επιστολή της Τρ. Πειραιώς προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εδώ και τις αποκαλύψεις για τις συμφωνίες φοροαποφυγής εδώ. Διαβάστε εδώ την σκληρή ανακοίνωση της MIG.

 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top