Ξεκινώντας με τη σημερινή μας επιφυλλίδα και μέχρι τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου του 2015, θα θέτουμε καίριας σημασίας ερωτήματα, τα οποία οφείλουν να απαντήσουν στον ελληνικό λαό, οι κύριοι Σαμαράς, Βενιζέλος, ΓΑΠ και οι καρεκλοκένταυροι της δικομματικής νομενκλατούρας. Το σημερινό άρθρο εστιάζεται στο κεφαλαιώδες θέμα του δημοσίου χρέους. Δύο είναι τα φλέγοντα ερωτήματα που σχετίζονται με το δημόσιο χρέος της Ελλάδας:


1) Ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του δημοσίου χρέους της χώρας; Και 2) Το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο; Για τον υπολογισμό του συνολικού δημοσίου χρέους της Ελλάδας, θα στηριχτούμε στα αδιάσειστα στοιχεία του πίνακα που περιλαμβάνεται στο κείμενο. Ειδικότερα: 1) Σύμφωνα με τον πίνακα 4.2 της Εισηγητικής Έκθεσης του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού (ΓΚΠ) οικονομικού έτους 2015, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA εκτιμάται το 2014 σε 325,2 δις € ή 181,8% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι με βάση το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, έγιναν τα δύο κουρέματα του χρέους τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο του 2012. 2) Στον πίνακα Γ.2 του μηνιαίου δελτίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τη “Γενική Κυβέρνηση” και στο τριμηνιαίο “Δελτίο του Δημοσίου Χρέους”, που δημοσιεύονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), αναγράφεται ότι το χρέος των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εκτιμάται το 2014 σε 64,7 δις €. Συνεπώς, τον Δεκέμβριο του 2014 το δημόσιο χρέος της χώρας εκτιμάται σε 389,9 δις € ή 217,9% του ΑΕΠ (325,2+64,7=389,9). 3) Με κριτήριο τα στοιχεία του ΓΛΚ, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου προς τρίτους εκτιμώνται σε 4,8 δις €, επαυξάνοντας έτσι το δημόσιο χρέος της χώρας σε 394,7 δις € ή 220,6% του ΑΕΠ (389,9+4,8=394,7).

4) Σύμφωνα με το “Δελτίο του Δημοσίου Χρέους”, που δημοσιεύεται κάθε μήνα από τον ΟΔΗΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους), το χρέος φορέων εκτός γενικής κυβέρνησης, που δανείζονται χωρίς την εγγύηση του ελληνικού κράτους, υπολογίζεται το 2014 σε 7,1 δις €, με συνέπεια δημόσιο χρέος της Ελλάδας να εκτιμάται το 2014 σε 401,8 δις € ή 224,6% του ΑΕΠ (394,7+7,1=401,8). Το ποσό των 401,8 δις € είναι αδιαμφισβήτητο, γιατί καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από τον οποιονδήποτε. 5) Στον κωδικό 5172 του ΓΚΠ αναφέρεται ότι ποσό 83,8 δις € απεικονίζει swaps (συμφωνίες ανταλλαγής), υποδηλώνοντας έτσι ότι το σημερινό χρέος της κεντρικής κυβέρνησης και κατά προέκταση το συνολικό χρέος της χώρας, είναι υποεκτιμημένα κατά 83,8 δις €. Ως γνωστόν, με την χρηματοοικονομική πρακτική των swaps, το υπουργείο Οικονομικών μεταφέρει κρατικά χρέη στο μέλλον, χρέη όμως που δεν εμφανίζονται στο σημερινό δημόσιο χρέος. Αν το “χρέος των swaps” αθροιστεί στο χρέος των 401,8, προκύπτει ότι το συνολικό δημόσιο χρέος προσδιορίζεται στα 485,6 δις € ή 271,4% του ΑΕΠ (401,8+83,8=485,6). 6) Στην Εισηγητική Έκθεση του ΓΚΠ οικονομικού έτους 2015, αναφέρεται ότι από τα 325,2 δις € που εκτιμάται το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το 2014, τα 66,6 δις € αφορούν ομόλογα μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, προκύπτει ότι η ονομαστική αξία των κυκλοφορούντων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας, εκτιμάται σήμερα τουλάχιστον σε 140,0 δις €. Άρα, κρατικά ομόλογα 3ετούς, 5ετούς, 7ετούς, 10ετούς, 15ετούς και άλλης χρονικής διάρκειας, συνολικής αξίας γύρω στα 75 δις €, δεν καταγράφεται στο επίσημο δημόσιο χρέος της χώρας. Εμφανές είναι ότι το ποσό των 75 δις €, αντιπροσωπεύει “συμφωνίες ανταλλαγής” (swaps). Κατ’ αυτό τον τρόπο, η συνολική αξία των swaps εκτιμάται περί τα 159 δις € (83,8+75,0=158,8). Το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να μας διευκρινίσει, ποιο είναι το ακριβές ποσό των swaps. Αν ληφθεί υπόψη ότι τα swaps μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού υπολογίζονται σε 75 δις €, συνάγεται ότι το πραγματικό μέγεθος του συνολικού δημοσίου χρέους της Ελλάδας εκτιμάται το 2014 σε 560,6 δις € ή 313,4% του ΑΕΠ (485,6+75,0=560,6).

Ο κ. Σαμαράς ισχυρίζεται ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι βιώσιμο. Ωστόσο, σε ποιο μέγεθος δημοσίου χρέους αναφέρεται ο πρωθυπουργός; Τα στοιχεία του πίνακα είναι αδιάσειστα. Το πραγματικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι 560,6 δις € και αυτό το κολοσσιαίο χρέος αναμφίβολα δεν είναι βιώσιμο. Ποιοι φέρουν την ευθύνη για την εκτόξευση του δημοσίου χρέους της πατρίδας μας, σε αυτά τα σχιζοφρενικά επίπεδα; Η βιωσιμότητα ενός τόσο αστρονομικού κρατικού χρέους, θα απαιτούσε μέσους αναπτυξιακούς ρυθμούς τουλάχιστον 5% και για χρονική περίοδο τουλάχιστον μισού αιώνα. Ο κ. Σαμαράς, με την παράθεση στατιστικών στοιχείων και όχι με αερολογίες, καλείται να απαντήσει σε μας τους πολίτες στο καυτό ερώτημα: Το πραγματικό δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι ναι ή όχι 560,6 δις ευρώ;


ΠΗΓΗ
 
ONLINE-PRESS © 2013. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Top